Reklama
  • Agrovesti

Zaštita proizvoda sa geografskim poreklom između EU i Kine

ponedeljak, 5. jun 2017. 05:19

EU-KIna —

EU i Kina su napravile listu od 200 prozvoda sa geografskim poreklom koja predstavlja osnovu za bilateralni sporazum prema kojem će se obe strane obavezati da će ih zaštititi na svojim tržištima. Od toga 100 proizvoda sa liste su evropski, a preostalih 100 kineski. Među evropskim proizvodima našli
su se šampanjac, gorgonzola, feta, a kinezi, između ostalih, žele da zaštite određene brendove pirinča, čaja od jasmine.

U obrazloženju se navodi da potrošačko tržište u Kini neprestano raste, a srednja klasa u ovoj zemlji sve više je zainteresovana za evropske proizvode sa geografskim poreklom. Cilj je da kvalitetni evropski proizvodi postanu dostupniji na kineskom tržištu i obratno.

Agrosmart.net