Reklama
  • Najave događaja

Dobar dan, domaćine 2019.

Naučno-stručni skup „Dobar dan domaćine“, održaće se u Novom Sadu, u sredu 20.02.2019. sa početkom u 9 časova

2019-dobar-dan-domacine

Program

9:00 Poslovno jutro, ponuda kompanija

10:00 Svečano otvaranje Savetovanja

Pozdravna reč domaćina i organizatora

10:30 PODSTICAJI ZA POLjOPRIVREDNIKE U AP VOJVODINI ZA 2019. GODINU

Dr Vuk Radojević, pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

11:00 Da li je moguće predvideti biljnu proizvodnju u eri učestalije pojave sušnih godina

Dr Nenad Vasić i dr Bojan Mitrović

Moderator: prof. dr Dragana Latković

11:30 Pogled na pšenična polja

Dr Novica Mladenov i Zdravko Šajatović

Moderator: dr Sanja Mehandžić PSS Novi Sad

12:00 Rezistentnost korova

Dr Goran Malidža

Moderator: Katarina Radonjić PSS Vrbas

12:30 PAUZA

13:00 (Ne)racionalno korišćenje zemljišta za intenzivnu proizvodnju i upotreba stajnjaka

Dr Jovica Vasin

Moderator: Đorđe Simović, novinar

13:20 Konkurentnost naših ratara u odnosu na farmere poljoprivredno razvijenih zemalja EU

Prof. Dr Branislav Vlahović, Paskulov Dalibor, poljoprivrednik iz Botoša

Moderator:  Stevan Davidović, novinar

13:40 Statistika u poljoprivredi

Saveta Pevac-Radić

13:50 Mere agrarne politike u Republici Srbiji za 2019. godinu

14:30 Zaključci Savetovanja i preporuke

Organizator: Poljoprivredni fakultet Novi Sad – Departman za ratarstvo i povrtarstvo

Đorđe Simović