Reklama
Efikasno suzbijte korove herbicidima

Zaštita bilja
Efikasno suzbijte korove herbicidima

Potrebno je poznavati vrstu korova koja je najbrojnija, koliko je različitih korovskih vrsta prisutno na parceli, da li su to jednogodišnji ili višegodišnji korovi, da li su rizomski, da dobro poznaju uzrast korova kada je najosetljiviji na delovanje herbicida. Važno je smanjiti broj tretiranja...

Zaštita krompira od žičara

Zaštita bilja
Zaštita krompira od žičara

Štete nastaju kao posledica ubušivanja žičara u krtole pravljenjem mnogobrojnih rupica i kanala u unutrašnjosti krtola čiji sočni sadržaj je odličan mamac za ove štetočine. Oštećenja na krtolama predstavljaju ulazna vrata za mnoge patogene koji dovode do truljenja krtola, naročito u uslovima...

Suzbijte repičinog sjajnika ali pazite na pčele!

Zaštita bilja
Suzbijte repičinog sjajnika ali pazite na pčele!

Usevi uljane repice su u početnim fazama razvoja cvetnih pupoljaka i postoji rizik od nastanka šteta. Ukoliko se pregledom utvrdi prisustvo 0,8 do 1 sjajnika po cvasti, preporučuje se primena registrovanih insekticida. Ona je zabranjena u vreme cvetanja!

Završili ste „plavo“ prskanje? Odlično. Spremite se za MONILIJU

Zaštita bilja
Završili ste „plavo“ prskanje? Odlično. Spremite se za MONILIJU

Moniliju možemo uspešno suzbiti sa dva prskanja. Prvo pred cvetanje ili u samom početku cvatanja i pred kraj cvetanja kada otpadne većina kruničnih listića. Kada se bolest pojavi potrebno je orezati zaražene grančica i grane. Zaražene i sasušene plodove koji su ostali nakon berbe potrebno je...

Srbija zabranjuje glifosat?

Zaštita bilja
Srbija zabranjuje glifosat?

Reč je o važnoj odluci koja bi svakako trebala da prođe širu raspravu u javnosti. Pitanje koje zahteva odgovor koji bi to trebalo da budu herbicidi koji će zameniti glifosat. Najposnajnije bi bilo doneti odluku preko noći i time zadati još jedan veliki problem našim poljoprivrednicima

Priroda vs. zaštitari

Zaštita bilja
Priroda vs. zaštitari

Mnogi insekti se javljaju znatno ranije, i traže nove biljke domaćine. Povećanjem temperature vazduha, povećava se stepen širenja insekata, a uočena je i različita sinhronizacija između biljke domaćina i insekata. Povećava se i broj generacija insekata. Sve više se pojavljuju i invazivni korovi

Da se podsetimo: Mešanje pesticida

Zaštita bilja
Da se podsetimo: Mešanje pesticida

Kada se kombinuju preparati, bilo za test kompatibilnosti ili u rezervoaru, obavezno je ispoštovati redosled dodavanja. Najpre se dodaju formulacije kao kvašljivi prašak (WP), zatim koncentrovane suspenzije (SC), koncentrovani rastvor (SL), a potom koncentrat za emulziju (EC)

Europol u lovu na trgovce falsifikovanim pesticidima

Zaštita bilja
Europol u lovu na trgovce falsifikovanim pesticidima

Pronađeno je 360 tona nelegalnih ili falsifikovanih pesticida. Brojni razlozi, od za poljoprivrednike visoke cene pesticida, do nedovoljnog znanja o opasnostima upotrebe lažnih pesticida, predstavljaju pogodno tlo za organizovani kriminal da uđe u trgovinu nelegalnim pesticidima.

Suzbijte šljivinu osu na vreme

Zaštita bilja
Suzbijte šljivinu osu na vreme

Voćar bi pri tretiranju trebalo da spreči šljivinu osu da položi jaja u cvet šljive, a da pri tome ne otruje pčele.

Obratite pažnju na trulež jezgra lešnika

Zaštita bilja
Obratite pažnju na trulež jezgra lešnika

Leska se kod nas sve više sadi. Taj trend, nažalost, prati i pojava nekih bolesti i štetočina koje nisu bile, do sad, uobičajene kod ove voćne vrste: propadanje, truljenje korena, značajnija pojava grinja, a tokom berbe kod nekih proizvođača pojavila se i trulež jezgra lešnika.

Poslanici Evropskog parlamenta žele prirodnu alternativu pesticidima

Zaštita bilja
Poslanici Evropskog parlamenta žele prirodnu alternativu pesticidima

Poslanici traže brže odobravanje upotrebe alternativnih pesticida koji su pandam onim kakve danas poznajemo.

Rogač šljive

Zaštita bilja
Rogač šljive

Zaraženi plodići se deformišu, postaju bledozeleni, dobijaju nepravilan oblik, izdužuju se i krive, podsećaju na plod rogača