Reklama
Poslanici Evropskog parlamenta žele prirodnu alternativu pesticidima

Zaštita bilja
Poslanici Evropskog parlamenta žele prirodnu alternativu pesticidima

Poslanici traže brže odobravanje upotrebe alternativnih pesticida koji su pandam onim kakve danas poznajemo.
Rogač šljive

Zaštita bilja
Rogač šljive

Zaraženi plodići se deformišu, postaju bledozeleni, dobijaju nepravilan oblik, izdužuju se i krive, podsećaju na plod rogača
Zaštita jabuke od smotavca pomoću protivgradnih i ostalih mreža

Zaštita bilja
Zaštita jabuke od smotavca pomoću protivgradnih i ostalih mreža

U Austriji u voćnjaku gde je protivgradna mreža postavljena i sa strane jabuku su uspeli da zaštite od smotavca samo sa jednim tretiranjem insekticidima. Time su suzbili prvu generaciju štetočina. Oštećenih plodova od smotavca je bilo samo 1,44%.
Jubilej „Biljnog lekara“

Zaštita bilja
Jubilej „Biljnog lekara“

Od pokretanja obnovljenog izdanja, uz dosta napora i rada, izdato je 110 redovnih brojeva, u 100 svezaka, a bilo je i 10 dvobroja, na 12.316 stranica. Bilo je i šest vanrednih brojeva, što zaokružuje broj strana na 13.000. U proteklih 20 godina, objavljeno je 1069 radova iz oblasti zaštite bilja,...
Šta će se naći u novom Zakonu o zaštiti bilja?

Zaštita bilja
Šta će se naći u novom Zakonu o zaštiti bilja?

Deo novina je i integralno upravljanje štetnim organizmima, inspekciji mašina za primenu zaštitnih sredstava, obukama krajnjih korisnika, distributera i savetodavaca i vođenje evidencija.
Bolesti strnih žita

Zaštita bilja
Bolesti strnih žita

Najznačajnije bolesti strnih žita su pepelnica, lisna rđa, siva pegavost lista, siva pegavost klasa i žuta rđa pšenice.
Rezistentnost korova na herbicide

Zaštita bilja
Rezistentnost korova na herbicide

U razvijenim poljoprivrednim zemljama, intenzivna primena herbicida, dovela je i do nekih negativnih efekata. Pre svega, redukovan je plodored, napuštene su alternativne metode suzbijanja korova, te je intenzivna primena herbicida dovela do rezistentnosti i do realnih mogućnosti kontaminacije...
Štetočine kukuruza: kojim sredstvima se boriti?

Zaštita bilja
Štetočine kukuruza: kojim sredstvima se boriti?

Štetnost može biti direktna i radikalna po prinos merkantilnog i stočnog kukuruza uz nestajanje biljke (primer: krtice, ptice, sovice) ili indirektna i promenljiva (kukuruzni plamenac u stabljici koji izaziva poleganje, lisne sovice i muve koje utiču na razvoj budućih klipova, stonoge, larve...
Uticaj klime na biljne bolesti u 2012.

Zaštita bilja
Uticaj klime na biljne bolesti u 2012.

Kiše u početku vegetacije pomogle su razvoju čađave krastavosti jabuke i infekcije klasa pšenice fuzarijumom. Pegavost lišća šećerne repe bila je izražena na parcelama gde je primenjivano navodnjavanje. Suvo vreme tokom vegetacije odgovaralo je patogenima iz roda Macrophomina koje su bile...
Sušna leta pogoduju štetočinama

Zaštita bilja
Sušna leta pogoduju štetočinama

Visoke temperature i sušna leta doprineli su da se kod nas pojave do sada nepoznate štetočine koje napadaju poljoprivredne useve. Zbog izmenjene klime i štete od već registrovanih insekata, iz godine u godinu sve su veće.
Kopriva u zaštiti bilja

Zaštita bilja
Kopriva u zaštiti bilja

Narod kaže: “Neće grom u koprive”, a na koprivu neće ni bolesti i štetočine. Stručnjaci preporučuju da to treba iskoristiti u proizvodnji voća i povrća.
Širi se opasna bolest pšenice

Zaštita bilja
Širi se opasna bolest pšenice

Gljivično oboljenje Ug99 napada celu stabljiku biljke (nadzemni deo) i može da je uništi za samo nekoliko dana. Štete usevima pšenice u Ugandi i Keniji od ove bolesti idu na preko 80%.