Reklama
Priroda vs. zaštitari

Zaštita bilja
Priroda vs. zaštitari

Mnogi insekti se javljaju znatno ranije, i traže nove biljke domaćine. Povećanjem temperature vazduha, povećava se stepen širenja insekata, a uočena je i različita sinhronizacija između biljke domaćina i insekata. Povećava se i broj generacija insekata. Sve više se pojavljuju i invazivni korovi

Da se podsetimo: Mešanje pesticida

Zaštita bilja
Da se podsetimo: Mešanje pesticida

Kada se kombinuju preparati, bilo za test kompatibilnosti ili u rezervoaru, obavezno je ispoštovati redosled dodavanja. Najpre se dodaju formulacije kao kvašljivi prašak (WP), zatim koncentrovane suspenzije (SC), koncentrovani rastvor (SL), a potom koncentrat za emulziju (EC)

Europol u lovu na trgovce falsifikovanim pesticidima

Zaštita bilja
Europol u lovu na trgovce falsifikovanim pesticidima

Pronađeno je 360 tona nelegalnih ili falsifikovanih pesticida. Brojni razlozi, od za poljoprivrednike visoke cene pesticida, do nedovoljnog znanja o opasnostima upotrebe lažnih pesticida, predstavljaju pogodno tlo za organizovani kriminal da uđe u trgovinu nelegalnim pesticidima.

Suzbijte šljivinu osu na vreme

Zaštita bilja
Suzbijte šljivinu osu na vreme

Voćar bi pri tretiranju trebalo da spreči šljivinu osu da položi jaja u cvet šljive, a da pri tome ne otruje pčele.

Obratite pažnju na trulež jezgra lešnika

Zaštita bilja
Obratite pažnju na trulež jezgra lešnika

Leska se kod nas sve više sadi. Taj trend, nažalost, prati i pojava nekih bolesti i štetočina koje nisu bile, do sad, uobičajene kod ove voćne vrste: propadanje, truljenje korena, značajnija pojava grinja, a tokom berbe kod nekih proizvođača pojavila se i trulež jezgra lešnika.

Poslanici Evropskog parlamenta žele prirodnu alternativu pesticidima

Zaštita bilja
Poslanici Evropskog parlamenta žele prirodnu alternativu pesticidima

Poslanici traže brže odobravanje upotrebe alternativnih pesticida koji su pandam onim kakve danas poznajemo.

Rogač šljive

Zaštita bilja
Rogač šljive

Zaraženi plodići se deformišu, postaju bledozeleni, dobijaju nepravilan oblik, izdužuju se i krive, podsećaju na plod rogača

Zaštita jabuke od smotavca pomoću protivgradnih i ostalih mreža

Zaštita bilja
Zaštita jabuke od smotavca pomoću protivgradnih i ostalih mreža

U Austriji u voćnjaku gde je protivgradna mreža postavljena i sa strane jabuku su uspeli da zaštite od smotavca samo sa jednim tretiranjem insekticidima. Time su suzbili prvu generaciju štetočina. Oštećenih plodova od smotavca je bilo samo 1,44%.

Jubilej „Biljnog lekara“

Zaštita bilja
Jubilej „Biljnog lekara“

Od pokretanja obnovljenog izdanja, uz dosta napora i rada, izdato je 110 redovnih brojeva, u 100 svezaka, a bilo je i 10 dvobroja, na 12.316 stranica. Bilo je i šest vanrednih brojeva, što zaokružuje broj strana na 13.000. U proteklih 20 godina, objavljeno je 1069 radova iz oblasti zaštite bilja,...

Šta će se naći u novom Zakonu o zaštiti bilja?

Zaštita bilja
Šta će se naći u novom Zakonu o zaštiti bilja?

Deo novina je i integralno upravljanje štetnim organizmima, inspekciji mašina za primenu zaštitnih sredstava, obukama krajnjih korisnika, distributera i savetodavaca i vođenje evidencija.

Bolesti strnih žita

Zaštita bilja
Bolesti strnih žita

Najznačajnije bolesti strnih žita su pepelnica, lisna rđa, siva pegavost lista, siva pegavost klasa i žuta rđa pšenice.

Rezistentnost korova na herbicide

Zaštita bilja
Rezistentnost korova na herbicide

U razvijenim poljoprivrednim zemljama, intenzivna primena herbicida, dovela je i do nekih negativnih efekata. Pre svega, redukovan je plodored, napuštene su alternativne metode suzbijanja korova, te je intenzivna primena herbicida dovela do rezistentnosti i do realnih mogućnosti kontaminacije...