Rusija planira da smanji zavisnost od uvoznih komponenti stočne hrane

Repromaterijal
Rusija planira da smanji zavisnost od uvoznih komponenti stočne hrane

Vlada naložila da se hitno smanji uvoz komponenti koji je sad: 80% aminokiselina, od 85% do 95% krmnih antibiotika, od 70% do 90% fermentirane hrane za životinje, od 80% do 85% neutrolizatora mikotoksina, 100% vitamina iz hrane, 30% hranljivih proteina životinjskog porekla i 90% mikronutrijenata

Iscrpljuju se nalazišta fosfata u svetu, poljoprivreda već u problemu

Repromaterijal
Iscrpljuju se nalazišta fosfata u svetu, poljoprivreda već u problemu

U novoj studiji, objavljenoj u časopisu "Frontiers of Agricultural Science and Engineering", napominje se da će ako se potrošnja fosfata nastavi ovim tempom svetske zalihe biti iscrpljene do 2040. godine

U prihranu pšenice s kvalitetnim đubrivom

Repromaterijal
U prihranu pšenice s kvalitetnim đubrivom

Bliži se momenat prihrane pšenice i stručnjaci preporučuju da se ovoj agrotehničkoj operaciji posveti dužna pažnja. Stanje strnih žita za sada je zadovoljavajuće, ali je primetan nedostatak vlage u zemljištu.

Ispititati koje je osnovno đubrivo najbolje za šećernu repu

Repromaterijal
Ispititati koje je osnovno đubrivo najbolje za šećernu repu

Na našem tržištu sve je više semenskih kompanija. Isto tako sve je više ponuđača repromaterijala, a među njima dominira mineralno đubrivo. Vrlo često semenske kompanije među sobom takmiče se postavljanjem poljskih ogleda. Sada su tu praksu počeli i proizvođači mineralnih đubriva.

Biljni antifriz

Repromaterijal
Biljni antifriz

NPA (Natural Plant Antifreeze) može sniziti tačku oštećenja od hladnoće čak i za do 7° C. Povećava se kapacitet fotosinteze i osmonski pritisak, biljka bolje usvaja hranu i vodu, zbog boljeg iskorištena prirodnih resursa zemljišta smanjuje se količina upotrebljenog đubriva, povećava se otpornost...

Kako odabrati foliju: presudni klima i tip objekta

Repromaterijal
Kako odabrati foliju: presudni klima i tip objekta

Za uspešnu povrtarsku proizvodnju u zaštićenom prostoru je od izuzetnog značaja izbor odgovarajuće folije. Na ovaj izbor najviše utiču klima i tip objekta. Ako je za neko područje karakteristično da su leti visoke temperature vazduha, koristi se odgovarajuća metoda senčenja. Postoji mogućnost...

Čep sa navojem protiv klasičnog pampura

Repromaterijal
Čep sa navojem protiv klasičnog pampura

Ova vrsta čepa se sve više koristi, u više zemalja, i za boce sa kvalitetnijim vinima, verovatno po ugledu na već ustaljenu praksu, kako se to radi kod posebnih vina sa povećanom količinom alkohola kao što su Porto, Šeri ili Madera.

Savremeno pakovanje vs. rinfuz u Srbiji

Repromaterijal
Savremeno pakovanje vs. rinfuz u Srbiji

Domaća maloprodaja prehrambene robe će se sporo prilagođavati evropskoj praksi i trendovima zbog psiholoških i finansijskih uzroka. Pozitivan primer je dobavljač iz okoline Beograda koji redovno isporučuje svež spanać u paketima manje i veće težine, prilagođen potrebama veličine domaćinstva.

Pakovanje poljoprivrednih proizvoda

Repromaterijal
Pakovanje poljoprivrednih proizvoda

Od naše pameti zaviši da li ćemo negovati tradiciju predaka i dozvoljavati mušterijama da za sitan novac čeprkaju po blatnjavom krompiru i natrulim jabukama ili ćemo im ponuditi sortiranu, lepo upakovanu i skuplju robu.

Kalem vosak

Repromaterijal
Kalem vosak

Za kalemljenje na zrelo mora se imati gotov kalem vosak kako bi se spojeno mesto kalema zaštitilo od vlage, vazduha, isušivanja, infekcije itd. Topli kalem vosak se mora zagrejati pre, a hladni je odmah spreman za upotrebu.

Falsifikovana motorna ulja

Repromaterijal
Falsifikovana motorna ulja

U današnjim uslovima izuzetno velike konkurencije kvalitetnih proizvođača motornih ulja, pojavio se i znatan broj "priručnih" proizvođača, pa i falsifikatora. Kako je relativno lako falsifikovati ambalažu i ostala obeležja proizvoda, nameće se pitanje kako prepoznati i osigurati se pri kupovini...

Folije za pokrivanje visokih tunela i plastenika

Repromaterijal
Folije za pokrivanje visokih tunela i plastenika

Dobar plastični materijal kao pokrivač zaštićenog prostora treba da propušta vidljivi deo spektra najmanje 80 %, ultraljubičasti deo spektra najmanje 20 % i infracrveni najviše 10 %. Pri izboru materijala za pokrivanje treba poći od klimatskih uslova.