Reklama
Interventni otkup ne podiže cenu pšenice

Ratarstvo
Interventni otkup ne podiže cenu pšenice

Vlada Srbije je odlučila da Republička direkcija za robne rezerve interventno otkupi do 25.500 tona merkantilne pšenice ovogodišnjeg roda po ceni od 20 dinara po kilogramu sa uračunatim porezom na dodatu vrednost. Stručna javnost ne očekuje da ovaj aranžman podigne otkupnu cenu na tržištu....

U Žarkovcu održan Dan polja strnih žita BC hibrida

Ratarstvo
U Žarkovcu održan Dan polja strnih žita BC hibrida

U Žarkovcu kraj Rume održani su Dani polja strnih žita BC hibrida iz Sombora. Posetiocima su predstavljene sorte pšenice i ječma, koji u ovom delu vegetacione sezone odlično napreduju i upućuju na to da će u žetvi dati sasvim solidne prinose

Vrhunska silaža za vrhunsku ishranu stoke

Ratarstvo
Vrhunska silaža za vrhunsku ishranu stoke

Ako se zna da je u modernoj proizvodnji mleka mlečnost muznih krava najčešće limitirana nedostatkom energije i proteina u obroku, silaža spravljena od kukuruza BC 678 pravi je lek za ovu „boljku“

Na klipanima svet ostaje

Ratarstvo
Na klipanima svet ostaje

Lane, na parcelama Pavla Malbašića kraj Sombora KLIPAN je u sklopu od 58.000 biljaka i 14 % vlage u berbi dao 14 tona i 600 kilograma zrna po hektaru

Trocifreni gospodin na sušu otporan

Ratarstvo
Trocifreni gospodin na sušu otporan

Na parcelama Pavla Malbašića iz Sombora BC 582 je dao 15 tona i 55 kilograma zrna po hektaru. Broj biljaka po hektaru beše 58.000, a % vlage u berbi 14. Da to nije usamljen primer govore rezultati na njivama Grade Đorđevića iz Isakova kod Ćuprije, gde je BC 582 rodio 14 tona i 120 kilograma zrna...

Čuvar sklopa sačuva kukuruz

Ratarstvo
Čuvar sklopa sačuva kukuruz

Tretiranje semena vrhunskim fungicidom i insekticidom  - besplatno je. Na vrećama stoji oznaka – BC čuvar sklopa, a to je znak da je seme tretirano i da ima sve što treba za uspešno nicanje

Nema stočne hrane bez dobrog prijatelja

Ratarstvo
Nema stočne hrane bez dobrog prijatelja

Proučavajući različite hibride kukuruza, njihove prinose, kvalitet i upotrebnu vrednost, došli smo do zaključka da i stoka ima svog najboljeg, crvenkastog prijatelja: to je hibrid kukuruza BC 398, poznatiji pod imenom Pajdaš.

Kada je rizično sejati “staro” seme ratarskih useva?

Ratarstvo
Kada je rizično sejati “staro” seme ratarskih useva?

Da bi se ustanovilo da li je seme predeklarisano, treba pogledati broj rešenja o prepakivanju. Ako je rubrika prazna, radi se o novom semenu koje je proizvedeno u prethodnoj sezoni, a ako je u rubrici naveden broj rešenja o prepakivanju (predeklarisanju) u pitanju je seme staro 2 ili više sezona

Primena precizne poljoprivrede u proizvodnji suncokreta

Ratarstvo
Primena precizne poljoprivrede u proizvodnji suncokreta

Osim primene mineralnih đubriva mape koje su napravljene pri analizi zemljišta mogu se koristiti pri setvi suncokreta i primeni pesticida. Dinamičko određivanje broja biljaka uz pomoć mapa plodnosti zemljišta i potencijala različitih delova parcele, omogućava ostvarenje maksimalnih prinosa. Mapa...

Gubici semena pri kombajniranju uljane repice

Ratarstvo
Gubici semena pri kombajniranju uljane repice

Gubici u žetvi uljane repice mogu da dostignu čak 15%, pa je potrebno sve učiniti kako bi se oni sveli na najmanju moguću meru

Rumunski lanjski lager obara cenu uljane repice

Ratarstvo
Rumunski lanjski lager obara cenu uljane repice

U Srbiji je žetva uljane repice je tek na početku. Izvozna cena zrna utovarena na brod kreće se oko 300 evra po toni. Kupci u Nemačkoj trenutno plaćaju uljanu repicu više od 348 evra po toni.

Oprezno sa zaštitom posle setve a pre nicanja

Ratarstvo
Oprezno sa zaštitom posle setve a pre nicanja

Nicanje je vrlo brzo. Zaštita posle setve a pre nicanja, tzv. „prskanje na crno“, naročito kod suncokreta može da bude kritična. Poljoprivrednici ne smeju da čekaju ni 7 dana posle setve da istretiraju zemljište. Dok jedna ekipa seje, druga već treba da se priprema za prskanje.