Reklama
Porodični vetrogenerator

Obnovljiva goriva
Porodični vetrogenerator

Liam F1 je mala vetrena turbina koja godišnje može da proizvede do 2.500 kilovata. Naročito zahvalan za mesta gde je električna mreža nepristupačna ili njeno dovođenje zahteva neuporedivo veće ulaganje od investiranja u vetrogenerator.
Stalna unapređenja u proizvodnji biomase

Obnovljiva goriva
Stalna unapređenja u proizvodnji biomase

Samo je u 2010. Podignuto 1.200 postrojenja za biogas, tako da danas u Nemačkoj postoji postrojenja koja imaju kapacitet kao dve nuklearne elektrane. U proizvodnji se kontinuirano smanjuju troškovi. Gustina bale je izuzetno bitna. Specijalnim procesima postiže se 25 % gustine više nego ranije, što i transport i skladištenje čini profitabilnijim u proizvodnji energije.
Biomasa “reže” troškove proizvodnje

Obnovljiva goriva
Biomasa “reže” troškove proizvodnje

Srbija je potpisnica Ugovora zemalja Jugoistočne Evrope o energetici. U tom aktu obavezali smo se na to da do 2020-te godine 27 odsto neophodne energije obezbedimo iz obnovljivih izvora. Među prvima, u taj posao uključili su se poljoprivrednici, što direkno utiče na smanjenje troškova njihove proizvodnje.
Energetska vrba: revolucija u proizvodnji zelene energije

Obnovljiva goriva
Energetska vrba: revolucija u proizvodnji zelene energije

Energetska vrba je drvena i žbunasta biljka sa izuzetno brzim dnevnim rastom, do 3 cm i životnim vekom od 25-30 godina: jednom posađena vrba se svake godine seče tokom životnog veka. Počev od druge, odnosno treće godine, mogu se dobiti godišnji prinosi od najmanje 30-40 t biomase, kao energetskog izvora u obliku krupnih opiljaka (čipsa), briketa ili peleta.
Bale, brikete i pelete više koristiti

Obnovljiva goriva
Bale, brikete i pelete više koristiti

Kao i svake godine, na početku grejne sezone pojačavaju se rasprave u javnosti o neophodnosti povećanja učešća biomase u proizvodnji toplotne pa i električne energije. Upotrebom samo trećine biomase smanjili bismo uvoz milion tona mazuta.
Energija u biomasi

Obnovljiva goriva
Energija u biomasi

Potencijali biomase u Srbiji su četiri puta veći od hidropotencijala. Obnovljivi izvori energije trenutno su najpropulzivnija privredna grana i od 2004. godine u svetu su petostruko povećane investicije u tu oblast.
Struja iz kukuruzne silaže

Obnovljiva goriva
Struja iz kukuruzne silaže

Kilovati struje iz elektrane ulaze u elektrosistem i o isporuci Filipović ima dvanaestogodišnji ugovor, po kojem će mu javno preduzeće platiti 0,16 evro centi po kilovatu. Puna proizvodnja će početi za 120 dana i biće to prva dobijena električna energija u Srbiji iz biogasa. Seljaci koji su ovom domaćinstvu isporučili zelenu masu kukuruza ostvarili su prihod od 1.250 evra po hektaru, što je za ove prilike dobar posao.
Berza proizvoda od biomase

Obnovljiva goriva
Berza proizvoda od biomase

I pored malog broja proizvoda od biomase (bale, briketi, palete), stručnjaci su procenili da se formiranje tržišta ovim proizvodima putem Produktne berze u Novom Sadu može ubrzati. Berza ima veliki broj korisnika i potrebno iskustvo za ovakve ponude. U agrarno razvijenim zemljama EU još pre sedam godina počela je trgovina ovog tipa, ali se tamo nijedan oblik biomase ne uništava paljenjem na oranicama.
Mogućnost korišćenja žetvenih ostataka kao obnovljivog izvora energije u Vojvodini

Obnovljiva goriva
Mogućnost korišćenja žetvenih ostataka kao obnovljivog izvora energije u Vojvodini

Analizom preko 77.000 uzoraka zemljišta pod oranicama AP Vojvodine, utvrđeno je da 39% uzoraka pripada klasi slabo humoznog zemljišta sa sadržajem organske materije od 1 do 3%. U klasi dobre obezbeđenosti sa sadržajem humusa od 3 do 5 % nalazi se 59 % analiziranih vojvođanskih oranica. Dobijeni rezultati su u suprotnosti sa prirodnim potencijalom visokokvalitetnih vojvođanskih zemljišta i posledica su neadekvatne agrotehnike, nedovoljne primene organskih đubriva, neracionalnog odnošenja i spaljivanja žetvenih ostataka. Sadržaj organske materije u zemljištima Vojvodine je pod jakim antropogenim uticajem, te se bez prethodne analize zemljišta ne savetuje iznošenje žetvenih ostataka i njihova upotreba kao biomase. Na osnovu analize sadržaja organske materije u poljoprivrednom zemljištu po pojedinim opštinama AP Vojvodine, može se izvršiti odabir lokacija sa kvalitetnim zemljištem, gde je moguća izgradnja postrojenja za dobijanje energije iz žetvenih ostataka, uz minimalne troškove transporta i očuvanje zemljišta.
Podrška proizvodnji bioenergije

Obnovljiva goriva
Podrška proizvodnji bioenergije

Programom za proizvodnju bioenergije za grejanje ili dobijanje električne energije (Rural Development Programme) u Velikoj Britaniji su, predviđeni grantovi od 30.000 do 300.000 € po jednoj farmi.