Reklama
  • PIS - aktuelna zaštita bilja

(04.03.2024.) U narednim danima nas očekuje početak cvetanja u breskvicima!

ponedeljak, 4. mart 2024. 10:21

Kruševac —

Na području Rasinskog okruga zasadi bresaka i nektarina se nalaze u fazi od kraja bubrenja lisnih pupoljaka do početak cvetanja (BBCH 09-59).

U periodu cvetanja i u vlažnim uslovima, može doći do ostvarenja uslova za infekciju cveta breskve i nektarine gljivom koja prouzrokuje sušenje cvetova, grana i grančica koštičavog voća (Monilinia laxa).

U cilju zaštite breskve i nektarine od nevedenog patogena proizvođačima se preporučuje da, u zasadima koji su u fazi cvetanja, a pre najavljenih padavina (za naš region moguće padavine su najavljene za četvrtak), sprovedu preventivni tretman primenom nekog od registrovanih fungicida:

Akord, Lira (a.m.tebukonazol) u količini 0,75 l/ha,

Embrelia 140 SC (a.m.izopirazam+difenokonazol) u koncentraciji 0,1%,

Pehar (a.m.pirimetanil) u količini 2 l/ha,

Signum (a.m.boskalid+piraklostrobin) u količini 0,562-0,75 kg/ha,

Ciprodex 0,05%, Neon, Diverto 0,5 l/ha, Chorus 50 WG 0,3-0,5 kg/ha (a.m.ciprodinil).

Prilikom primene pesticida treba se strogo pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.

U periodu cvetanja voća zabranjena je primena insekticida.

Prognozno - izveštajna služba zaštite bilja

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!