Reklama
  • PIS - aktuelna zaštita bilja

(04.09.2023.) Povećana brojnost i aktivnost poljskih glodara

utorak, 12. septembar 2023. 06:56

Srbija —

Na području delovanja RC Bačka Topola registruje se prisustvo povećane brojnosti i aktivnosti poljskih glodara (poljski miš - Apodemus sylvaticus i poljska voluharica - Microtus arvalis) u usevima suncokreta, soje, kukuruza, šećerne repe, lucerke, višegodišnjim zasadima, na parcelama gde je prisutna samonikla uljana repica, kao i na utrinama.

Dominantno je prisustvo poljskog miša (Apodemus sylvaticus), a najveća brojnost ( u kategoriji „visoke brojnosti“) utvrđena  je u usevima šećerne repe.

Od početka godine kada je registrovana povećana brojnost poljskih glodara, pa dalje tokom vegetacije, do sada, nastavlja se trend prenamnožavanja ovih štetnih organizama.

Mere zaštite osim primene rodenticida, podrazumevaju i preventivnu zaštitu:

  • intenzivnu agrotehniku,
  • blagovremenu setvu i žetvu,
  • zaoravanje žetvenih ostataka,
  • prostornu izolaciju od postojećih žarišta,
  • stalna briga o prirodnim neprijateljima ovih štetnih organizama.

U ovom momentu, primena registrovaih rodenticida (na bazi cink-fosfida) opravdana  je u višegodišnjim zasadima, lucerištima, kao i na  uvratinama i utrinama gde se uoči prisustvo aktivnih rupa.

Preporučuje se i  košenje površina pored parcela i uvratina kako bi se omogućio pristup predatorima sitnih glodara.

Nakon nicanja uljane repice i ozimih strnih žita očekuje se migracija poljskih glodara na te površine.

Poljoprivredni proizvođači se upozoravaju da će zbog navedenog biti neophodno pratiti njihovo prisustvo i brojnost na novoizniklim usevima uljane repice i strnih žita i blagovremeno preduzeti mere suzbijanja, čime sprečavamo štete i populaciju poljskih glodara držimo pod kontrolom.

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!