Reklama
  • PIS - aktuelna zaštita bilja

(10.07.2024.) Prisustvo štetočina u usevima kupusa predstavlja rizik za proizvodnju.

sreda, 10. jul 2024. 09:14

Novi Sad —

Na području delovanja regionalnog centra PIS Novi Sad usevi kupusa namenjeni za letnju proizvodnju se nalaze u fazi od glavice dostigle od 50 do 70% od očekivane veličine (BBCH 45-47).

Vizuelnim pregledom useva letnjih kupusa uočeno je prisustvo larvi kupusovog moljca (Plutella xylostella) na do 15% biljaka. U toku je intenzivno piljenje larvi ove štetočine.

Sa ciljem sprečavanja ubušivanja larvi kupusovog moljca u glavice, proizvođačima se preporučuje primena nekog od navedenih insekticida:

  • Exalt (a.m.spinetoram) 2 l/ha (3 dana karenca) ili
  • Mayor (a.m. emamektin benzoat) 1,5 kg/ha (3 dana karenca) ili
  • Alverde (a.m. metaflumizon) 1 l/ha (3 dana karenca) ili
  • Mavrik (a.m. tau-fluvalinat) 0,3 l/ha (7 dana karenca).

Prilikom primene hemijskih mera zaštite strogo voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju se nalaze u različitim fazama razvoja listova.

Izuzetno visoke dnevne temperature i odsustvo padavina pogoduju razvoju buvača (Phyllotreta sp.). Vizuelnim pregledom useva uočeno je prisustvo odraslih jedinki ove štetočine na do 80% biljaka.

S obzirom da se usevi jesenjih kupusa nalaze u fazama razvoja kada su osetljivi na napad od strane buvača, proizvođačima se preporučuje obilazak i pregled useva. Ukoliko se registruje prisustvo navedene štetočine preporučuje se primena nekog od navedenih insekticida:

  • Exirel (cijantraniliprol) u količini 0,5-0,75 l/ha ili
  • Cipkord 20 EC, Ciprazor 20EC, Crna mamba (cipermetrin) u količini 0,3 l/ha.

Zbog visokih dnevnih temperatura sprovođenje hemijskih mera zaštite se preporučuje u večernjim časovima!

Štetni organizam

Buvači, Kupusov moljac

Prognozno - izveštajna služba zaštite bilja

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!