Reklama
  • PIS - aktuelna zaštita bilja

(17.03.2024.) Zaštiti šljivu od monilioza

nedelja, 17. mart 2024. 09:24

Šabac —

Na području MAČVE i POSAVOTAMNAVE, zasadi ŠLJIVA se nalaze u fazi većina cvetova sa krunicama, koje formiraju beli balon do faze početak cvetanja (BBCH 59- 61). Za naš region su najavljene PADAVINE u utorak naredne nedelje. Obzirom da šljive ulaze u osetljivu fazu cvetanja, u vlažnim uslovima MOŽE DOĆI DO INFEKCIJE prouzrokovačem MONILIOZE tj. sušenja cvetova, grančica i mrke truleži plodova košičavog voća (Monilinia laxa). Preporuka poljoprivrednim proizvođačima da u zasadima gde je otpočelo cvetanje, a pre najavljenih padavina primene neki od registrovanih fungicida:

-Ciprodex (a.m.ciprodinil) 0,05% ili

-Chorus 50 WG (a.m.ciprodinil) 0,3-0,5 kg/ha ili

-Diverto (a.m.ciprodinil) 0,5-0,75 l/ha ili

-Neon (a.m.ciprodinil) 0,5 l/ha ili

-Signum (a.m.boskalid+piraklostrobin) 0,562-0,75 kg/ha ili

-Pehar (a.m.pirimetanil) 2 l/ha ili

-Folicur 250 EW (tebukonazol) 0,75 l/ha ili

-Akord ili Lira (tebukonazol) 0,75 l/ha; 

Prilikom primene fungicida treba se pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju sprečavanja trovanja oprašivača! 

Prognozno - izveštajna služba zaštite bilja

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!