Reklama
  • PIS - aktuelna zaštita bilja

(17.05.2023.) Zaštita maline

ponedeljak, 22. maj 2023. 05:39

Srbija —

Zasadi maline se u zavisnosti od lokaliteta nalaze u fazi od većina cvetova sa formiranim krunicama na cvetnoj loži do plodnica izbočena iz cvetne lože u obliku zavoja (BBCH 59-71).

U periodu cvetanja maline i u vlažnim uslovima može doći do infekcije cvetova prouzrokovačem sive truleži. Takođe, najavljeni vremenski uslovi mogu povoljno uticati na razvoj i širenje prouzrokovača ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline.

Čim vremenske prilike dozvole, sa ciljem zaštite maline od navedenih patogena, preporučuje se primena fungicida.

Za malinjake koji budu na početku cvetanja:

Pyrus 400 SC, Pirinej  ili Pehar (pirimetanil) 0,2%
+
Quadris top (azoksistrobin+difenokonazol) 0,75-1 l/ha  ili

Teatar plus (azoksistrobin+difenokonazol) 0,75 - 1 l/ha.

Za malinjake koji budu u fazi punog cvetanja:

Luna sensation (fluopiram+trifloksistrobin) 0,6- 0,8 l/ha ili

Signum, Luminis, Attica, Markiz WG, Bosco gold (boskalid+piraklostrobin) 1,5 kg/ha ili

Linus (ciprodinil +tebukonazol) 1,2-2 l/ha ili

Switch 62,5 WG, Sven, Enygma, Atlas (ciprodinil+fludioksonil) 0,08%.

 

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!