Reklama
  • PIS - aktuelna zaštita bilja

(19.05.2023.) Zaštita vinove loze

ponedeljak, 22. maj 2023. 05:44

Srbija —

Proizvodni uslovi su izuzetno povoljni za razvoj prouzrokovača plamenjače i pepelnice vinove loze. Sa čestim padavinama u proteklom periodu su se u više navrata stvorili povoljni uslovi za ostvarenje infekcija.

Vinova loza je u različitim fazama razvoja cvasti i ukoliko dođe do zaraze mladih cvasti, ceo rod može biti ugrožen.

Preporuka je primena registrovanih fungicida, a neke od kombinacija su sledeće:

Ridomil gold MZ 68 WG, Armetil M (mankozeb+metalaksil-M) 2,5 kg/ha

Alijansa plus (metalaksil-M+bakar-hidroksid) 2,5 kg/ha

+

Sercadis (fluksapiroksad) 0,15 l/ha ili

Topas 100 EC (penkonazol)  0,04% ili

Imperium, Impact 25 SC (flutriafol) 0,015-0,02% ili dr. registrovani fungicid.

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!