Reklama
  • PIS - aktuelna zaštita bilja

(20.10.2023) Zaštita uljane repice iz kasnih rokova setve

ponedeljak, 23. oktobar 2023. 22:18

Srbija —

Setva uljane repice je na pojedinim proizvodnim područjima dosta kasnila zbog nedostatka padavina. Na površinama gde je setva sprovedena tek krajem septembra i početkom oktobra, biljke su u početnim fazama razvoja kada su i najosetljvije na napad štetočina.

Na ovim usevima se registruje prisustvo pagusenica repičine lisne ose koje ishranom mogu pričiniti veoma značajne štete, a usled jačeg napada može doći i do golobrsta; prisustvo odraslih jedinki buvača koje rupičasto izgrizaju kotiledone i mlado lišće; značajno je i prisustvo lisnih vaši koje direktne štete usevima nanose tako što sisaju sokove biljaka, međutim mnogo značajnije štete mogu prouzrokovati kao prenosioci biljnih virusa.

Trenutni uslovi u proizvodnji pogoduju povećanoj aktivnosti pomenutih štetočina što povećava i rizik od nastanka šteta na usevima.

Hemijske mere suzbijanja navedenih štetnih insekata treba izvoditi po postizanju pragova štetnosti:

-       Repičina lisna osa – jedna mlada pagusenica po biljci ili 0,5 starijih pagusenica po biljci

-       Lisne vaši – 20% infestiranih biljaka lisnim vašima u fazi uljane repice od kotiledona do 6 razvijenog lista (EPPO standard (PP 2/8(1))

-       Buvači – 5-10% uništene lisne površine. 

Proizvođačima uljane repice iz kasnih rokova setve se preporučuje redovni obilasci useva uljane repice i po potvrdi prisustva štetnih insekata i postizanju navedenih pragova štetnosti, primena hemijskih mera zaštite nekim od registrovanih insekticida:

Preparat Aktivna materija Doza
Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux deltametrin 0,2-0,3 l/ha
Grom lambda-cihalotrin 0,2-0,25 l/ha

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!