Reklama
  • PIS - aktuelna zaštita bilja

(21.03.2024.) Jabuka ulazi u fazu razvoja kada je osetljiva na infekciju prouzrokovačem čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke i pepelnice jabuke

petak, 22. mart 2024. 09:38

Jagodina —

Na području delovanja regionalnog centra Jagodina zasadi jabuka se nalaze u fazi od mišjih ušiju do faze prvi listovi otvoreni (drugi još uvek uvijeni) (BBCH 10-11).

U ovoj osetljivoj fazi razvoja listova, najavljene nestabilne vremenske prilike sa padavinama lokalnog karaktera, prisutan infektivni materijal u vidu zrelih askospora, mogu stvarati povoljne uslove za ostvarivanje infekcije prouzrokovačem čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

U cilju zaštite od navedenog patogena, pre najavljenih padavina, proizvođačima se preporučuje preventivni fungicidni tretman nekim od registrovanih preparata:

 - Polyram DF, Plato DF (a.m.metiram) … 0,2% ili

 - Metod WG, Agrokaptan 80 WG, Captan 50 WP, Merpan 50 WP, Belagio, Optimist, Capi, Agrokaptan (a.m.kaptan) … 0,2% ili

 - Syllit 400 SC/Floxy SC (a.m.dodin) … 0,15%.

U zasadima osetljivog sortimenta i u zasadima gde je i prethodnih godina registrovano prisustvo prouzrokovača pepelnice (Podosphaera leucotricha), proizvođačima se preporučuje primena nekog od registrovanih fungicida:

 - Karathane gold 350 EC (a.m.meptildinokap) … 0,4-0,5 l/ha ili

 - Nimrod (a.m.bupirimat) … 0,04%.

Prilikom sprovođenja fungicidnih tretmana pridržavati se uputstva proizvođača strogo vodeći računa o zaštiti pčela i drugih oprašivača.

Štetni organizmi

Pepelnica jabuke, Čađava pegavost lišća i krastavost plodova jabuke

Prognozno - izveštajna služba zaštite bilja

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!