Reklama
  • PIS - aktuelna zaštita bilja

Jesenje prskanje koštičavog voća

ponedeljak, 14. novembar 2022. 15:23

Srbija —

Jesenji tretman koštičavog voća (breskva, nektarina, kajsija, šljiva, trešnja, višnja) preparatima na bazi bakra je veoma važna mera za smanjenje infektivnog potencijala patogena u narednoj godini.

Koštičavo voće se u zavisnosti od biljne vrste, sortimenta, lokaliteta i do sada sprovođenih agrotehničkih mera, nalazi u fazi od početka opadanja lišća do 90 % lišća opalo.

U fazi kada opadne najmanje 70 % lisne mase preporučuje se primena bakarnih preparata sa ciljem smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača sušenja cvetova, grančica i mrke truleži plodova (Monilinia spp.), šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila), kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans), rogača šljive (Taphrina pruni), bakterioznih oboljenja (Pseudomonas syringae) i dr.

Registrovani su sledeći preparati:

Bakar oksihlorid 50 (a.m.bakar-oksihlorid) u koncentraciji 0,75% (breskva, šljiva, višnja, kajsija, trešnja) ili

Cuproxat (a.m.bakar-sulfat) u koncentraciji 0,25-0,35% (breskva, šljiva, višnja, trešnja) ili

Grifon (a.m. bakar-oksihlorid i bakar-hidroksid) u količini 4 l/ha (trešnja, šljiva, kajsija, nektarina, breskva) ili

Everest (a.m. bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,6-0,8% (breskva) ili neki drugi registrovani preparat na bazi bakra.

Značajna mera u smanjenju infektivnog potencijala prouzrokovača bolesti jeste i orezivanje i uklanjanje suvih i obolelih grana i sakupljanje i uništavanje mumificiranih plodova i opalog lišća.

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!