Reklama
  • PIS - aktuelna zaštita bilja

Zaštita kukuruza od druge generacije kukuruznog plamenca

utorak, 26. jul 2022. 12:32

Srbija —

U toku je polaganje jaja druge generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis). U narednih nedelju dana se očekuje najintenzivnije polaganje jaja i piljenje larvi kada bi bilo najbolje sprovesti mere zaštite. Najugroženija je proizvodnja na području Vojvodine i u regionima Šapca, Beograda i Požarevca gde se godinama registruju velike brojnosti insekta i velike štete u usevima.

Pored proizvođača semenskog kukuruza i kukuruza šećerca kojima je važno da spreče direktne štete od ishrane larvi na klipovima, tretman bi trebalo da sprovedu svi oni koji nameravaju kukuruz da upotrebe za ishranu u mlečnom govedarstvu zbog smanjenja rizika od zaraza klipova Aspergillus-om pa samim tim i kontaminacije zrna aflatoksinom.

Iako je situacija na parcelama pod kukuruzom izuzetno teška i da je već sasvim izvesno da će prinosi biti umanjeni, da je repromaterijal poskupeo, da su ulaganja u proizvodnju velika a prinos neizvestan i da će nova ulaganja dodatno opteretiti proizvođače, sada je jedina mera kojom se može umanjiti zaraza klipova kukuruza gljivama iz roda Aspergillus i umanjiti rizik od sinteze mikotoksina suzbijanje insekata primenom insekticida.

Postoji nekoliko razloga zašto u ovoj proizvodnoj sezoni postoji rizik od zaraza klipova Aspergillus-om i od sinteze aflatoksina:

- biljke kukuruza su pod stresom usled nepovoljnih uslova za razvoj u proteklom periodu i podložnije su napadu patogena.  Pored odsustva padavina, na automatskim meteorološkim stanicama koje su smeštene u usevima kukuruza, samo u poslednjih mesec dana je registrovano čak 20 i više tropskih dana tj. dana sa maksimalnom dnevnom temperaturom preko 30°C.

II - najavljuje se nastavak trenda izuzetno visokih temperatura koji će i dalje nepovoljno uticati na stanje useva na parceli a veoma pogodovati razvoju pomenutih gljiva. Optimalni uslovi za razvoj gljiva iz roda Aspergillus su temperature oko 33°C i odsustvo padavina, a upravo takvi uslovi trenutno vladaju u proizvodnji i najavljuju se za naredni period.

III - prisustvo insekata koji svojom ishranom otvaraju put za zaraze klipova. Dosadašnje brojnosti kukuruznog plamenca su najveće u poslednjih deset godina, a registruje se i prisustvo pamukove/kukuruzne sovice u usevima.

 

Za suzbijanje kukuruznog plamenca su registrovani sledeći insekticidi:

Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha (karenca 14 dana) ili

Avaunt 15 EC (a.m. indoksakarb) 0,25 l/ha (karenca14 dana)  ili

Ampligo 150 ZC (a.m. lorantraniliprol+lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha (karenca 7 dana)  ili

Radiant 120 SC (a.m. spinetoram) 0,4 l/ha (karenca 14 dana) ili

Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m. deltametrin) 0,4-0,5 l/ha (karenca 35 dana) ili

Decis expert (a.m. deltametrin) 0,075-0,125 l/ha (karenca 30 dana).

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!