Reklama
  • PIS - aktuelna zaštita bilja

Zaštita ranostasnih sorti kajsija od monilioze

ponedeljak, 6. mart 2023. 15:22

Srbija —

Ranostasne sorte kajsija su u fazi cvetanja kada u vlažnim uslovima može doći do infekcije cveta prouzrokovačem sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća - monilioza (Monilinia laxa).

Pred najavljene padavine se preporučuje primena nekog od registrovanih fungicida:

Atlas (ciprodinil + fludioksonil) 0,8-1 kg/ha ili
Signum (boskalid + piraklostrobin) 0,562-0,75 kg/ha ili dr.

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!