Reklama
  • Stočarstvo

Govedarstvo na istorijskom minimumu

U Proizvodnoj grupi “Agroprofit” više od polovine odgajivača nisu dobili novac ni po jednoj osnovi za 2022.

Govedarstvo u našoj zemlji je na istorijskom minimumu, naspram broja goveda skoro svih kategorija. Jedini napredak imamo u povećanju broja kvalitetnih priplodnih tovnih rasa, što je počelo 2009. godine.

2023.krava-livada.jpg (143 KB)
Foto: Đorđe Simović

Muzne rase krava i kombinovana rasa simentalca beleže smanjenje broja grla na manje od 400.000 (?), a postoje sumnje da je taj broj i mnogo manji. Naime, evidentirano je na kraju minule godine svega 87.000 teladi starosti 1-6 meseci i 26.000 teladi od 6-12 meseci. Broj kvalitetnih priplodnih krava i junica tovnih rasa je u stalnom porastu i iznosi oko 15.000.

Odgajivačima goveda nisu isplaćene očekivani podsticaji za 2022.godinu. Najave da će dug biti isplaćen još nisu realizovane i to je glavna tema među stočarima. Sa ovim poslom najviše odustajanja je među tovljačima goveda - oko 5.000 gazdinstava i proizvođačima mleka.

Udruženje „Agroprofit” je upoznato sa planovima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, sa nastojanjem da se sredi finansijska situacija i poboljša rad Uprave za agrarna plaćanja i te planove podržavamo, verujući da to obuhvata isplatu svih stečenih prava za stočare. Ukoliko ostane na snazi model isplate subvencija po „javnom pozivu” naša grupacija je za tri datuma tokom godine, zbog bioloških termina stasavanja i telenja goveda. Za nas je bitno da se prema broju grla planira stavka podsticaja, a ne da zavisimo od trke ko će pre da podnese zahtev. Naime, navikli smo na predvidiljivost državnih mera i to želimo i u nastavku odgajivačkog programa, što znači da je potrebno u budžetu navesti realnu potrebu. Posle niza razgovora među farmerima Upravni odbor je 17. januara 2023. uputio konkretne predloge Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Odboru za poljoprivredu Narodne skupštine, čije zalaganje pozdravljamo.

 

MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVU I VODOPRIVREDE UDRUŽENJE „AGROPROFIT” PREDLAŽE

Nevladina organizacija za podsticanje poljoprivredne proizvodnje „AGROPROFIT“

OSNOVNO POLAZIŠTE ZA AKTIVNOST MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I VLADE, KAO I NEOPHODNE MERE U OBLASTI TOVNOG GOVEDARSTVA

Polazeći od ukupne situacije u tovnom govedarstvu i potencijala ove grane, smatramo da Vlada i Ministarstvo mogu da uvaže da je ova Vlada – vlada kontinuiteta i da ima odgovornost i snagu da obezbedi prevazilaženje finansijskih problema u ovom sektoru, koji su nastali u podužem periodu za vreme njenog mandata. Ne smatramo prevashodnim da navodimo sve što je uticalo na ogromno zakašnjenje i dug prema stočarima, već sugerišemo da Vlada u ovom sektoru ostvari svoj slogan „uradimo najbolje za Srbiju”! I mi znamo šta je zaista sada najbolje.

Predlažemo i molimo Ministarstvo da razmotri ove naše predloge i da nastavimo napredak u tovnom govedarstvu. Kao neophodno smatramo sledeće:

1. Isplata podsticaja i sredstava za nabavku kvalitetnih priplodnih grla i premija za tov za 2022.godinu. U našoj Proizvodnoj grupi više od polovine odgajivača nisu dobili novac ni po jednoj osnovi. Poseban finansijski i statusni problem je zakašnjenje isplate za krave i nabavku priplodnih grla.

2. Povećanje podsticaja za krave dojilje sa 40.000 na 50.000 dinara u 2023. godini stabilizovao bi ovaj sektor, kao i utvrđivanje iznosa od 10 miliona dinara po gazdinstvu za nabavku kvalitetnih grla, sa 50 odsto učešća gazdinstva. Podržavamo predlog da se za kvalitetne mlečne krave izdvoji 40.000 dinara po grlu, što bi uz premije za mleko od 15 din/litri ekonomski učvrstilo stanje u mlečnom govedarstvu.

3. Kao meru za povećanje stada kvalitetnih tovnih rasa vidimo u sledećem: da se u zakon o stočarstva unese „tovni simentalac”; da se odgajivaču koji zadržava junice za priplod sa sopstvene farme izdvaja podsticaj u iznosu od 120.000 dinara, za najviše 10 junica, starosti 210 dana, bez prava prodaje 36 meseci.

4. Za dalji napredak kvalitetnog tovnog govedarstva neophodna je hitna intervencija Ministarstva poljoprivrede da se pašnjaci vrate stočarima uz upravljanje od strane države. Uprava za zemljište je bespravno dodelila pašnjake za oranice i dugoročan zakup, polazeći od tvrdnje da je to „poljoprivredno zemljište”, a ne od interesa stočara. Tako se pašnjaci preoravaju na severu Banata i u južnom Banatu.

5. Potrebno je da se spreči i sankcioniše uvoz teladi za tov bez primene karantina, što je u prošlosti nanelo ogromne štete farmerima, a omogućilo veliku korist uvoznicima.

6. Molimo za podršku udruženju za sprovođenje programa edukacije o tovnom govedarstvu i sistemu krava-tele u regionima gde postoje dobri pašnjački uslovi, gde nam je potrebna aktivnost savetodavnih službi. Istovremeno očekujemo podršku za realizaciju projekta proizvodnje kvalitetnog junećeg mesa pod sloganom „Junetina iz prirode-RS”, što podrazumeva primenu posebnog programa držanja i tova. Udruženje ima i okvirni program za osposobljavanje farmera za dobijanje sertifikata „odgajivač goveda – junetina iz prirode”.

Molimo Ministarstvo da razmotri ove naše predloge mera i spremnost da obrazložimo nastalu situaciju, koja ako se ne zaustavi ide u lošem pravcu i ako se ne zaustavi stočarstvo će u ukupnom proizvodu poljoprivrede pasti na svega 20 odsto.

Verujemo da razumete što nismo želeli da navodimo razloge zbog kojih je „pukao agrarni budžet”, jer bi time skrenuli aktivnost na druge sektore, od kojih smo mi daleko i bez mogućnosti da utičemo na promene. Dabome, to nije slučaj sa Ministarstvom poljoprivrede ni drugim delovima državne administracije.

Uz obećanje da želimo učestvovati u kreiranju aktivnosti u ovom sektoru, stojimo Vam na usluzi.

Čedomir Keco, zastupnik Udruženja „Agroprofit”

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!