Reklama
  • Ratarstvo

Kukuruz u nokdaunu, na korak od nokauta

Tek je polovina jula, a zbog sve izraženije suše, naša najznačajnija žitarica, kukuruz, svakim toplim danom i odsustvom padavina gubi deo prinosa. U naredne dve nedelje će se iskristalisati da li će ga uopšte biti...

Kada je reč proizvodnji bez navodnjavanja, kukuruz je na raskrsnici: Ili će prinosi biti minorni ili kako nam već sada seljaci sa terena poručuju - moguće da ih uopšte neće biti. Drugim rečima, pitanje će biti da li pokretati berače i kombajne ili samo tarupe.

2022-kukuruz-susa.jpg (80 KB)
Foto: rawpixel

Koliko je kukuruz u teškom stanju nakon obilaska parcela i analize stanja na terenu potvrđuje jedan od naših najzačajnijih stručnjaka za ovu kulturu Goran Bekavac sa Instituta za ratarstvo i povrtarstvo.

- Najveći deo kukuruza je u generativnoj fazi. Neki su na početku te faze, a drugi su je prošli. Ona podrazumeva polinaciju i svilanje. Generativna faza je najosetljivija po pitanju padavina i po pitanju ekstremnih temperatura. Ukoliko u ovom periodu imamo nedostatak padavina i ekstremno visoke temperature onda je kukuruz u prilično teškoj situaciji.

"Svilanje je najosetljivija faza i na nju najviše deluje nedostatak padavina, odnosno nedostatak vode u zemljištu, dok polinacija, odnosno pojava metlice, antera i polena, je najosetljivija na ekstremno visoke temperature. Saberimo 1 i 1 i vidimo da ove dva fenomena imamo u poslednje dve nedelje, i imaćemo, kao što meteorolozi kažu u narednih nedelju dana. U takvim uslovima dolazi do problema u samoj oplodnji, i početku nalivanja zrna. U literaturi se navodi da jedna nedelja pre generativne faze, i dve nedelje nakon, su najosetljiviji period. Nažalost ove faze kod nas prolaze u uslovima visokih temperatura, i nedostatka vode što će se svakako odraziti na prinos", kaže Bekavac

Treba reći i to da je kukuruz toploljubiva biljna kultura, međutim, sve temperature preko 35 C remete normalne fiziološke procese.

Sve ovo potvrđuje i poljoprivrednik u Bačkom Brestovcu Nebojša Radić.

- Stanje je katastrofalno. To je rejon Bački Brestovac, Bački Gračac, prema Srpskom Miletiću i Staparu. U poslednja dva meseca je palo manje od 30 litara kiše. Kukuruz je visine oko metar i po. Uz sve to, moj kukuruz se jedini izmetličio u okolini, pa ima i nešto klipa, pa je sada na udaru jazavaca. Ovakvu sušu ne pamtim. I da je kukuruz ovako nizak. Ako uskoro ne dobijemo kišu, nećemo imati nikakvog roda. Što se listova tiče, samo prvi par ispod klipa je zelen, ovo svo ostalo je popaljeno. Na parceli pored moje, kukuruz je maksimalne visine 110-120 cm. Soja je sejana na 70 cm, i može još uvek da se šparta bez problema.

Iako je kukuruz toploljubiva biljka on je i ozbiljan potrošač vode. Na bazi višegodinjih istraživnja, Bekavac podseća da mu je u uslovima Vojvodine u junu potrebno oko 90 litara padavina, a u julu čak 130. Znajući koliko je malo kiše palo u ova dva meseca sada je već izvesno da nas na jesen očekuje ispodprosečan rod.

Đorđe Simović

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!