Reklama
  • Mehanizacija/oprema

Ne može se više bez traktora preko 100 konja

Traktori snage oko 140 KS prikladni su za istovremenu obradu zemljišta i setvu u trometarskoj kombinaciji; za rad s prednjom (frontalnom) i bočnom travokosačicom; za vuču polunošene (16 t) ili dve vučene prikolice brzinom 40 do 50 km/h, što je dovoljno brzo i najjeftinije obavljanje lokalnog transporta u putnim i vanputnim uslovima, a u naseljima ne usporava saobraćaj.

Na porodičnim poljoprivrednim gazdinstvima koja ukrupnjuju zemljišni posed, vrše i uslugu drugim licima, unapređuju tehnologiju proizvodnje, ne mogu više bez traktora preko 100 KS (73,6 KW). U Evropskoj uniji (EU), jača porodična gazdinstva koja se nadaju opstanku, idu na traktore čija je snaga oko 100 KW odnosno 140 KS. Ti traktori se mogu agregatirati plugom obrtačem s paker valjkom zahvata tri, četiri ili čak pet brazdi - zavisno od tipa zemljišta i dubine oranja, i pri tome ostvarivati brzinu veću od 7,6 km/h koja je granica između sporog, odnosno nepoželjnog i brzog oranja. Plužno telo kod savremenih plugova konstruisano je za brzo oranje, pa je ako se ore manjim brzinama, kvalitet oranja slabiji.

Traktori snage oko 140 KS prikladni su za istovremenu obradu zemljišta i setvu u trometarskoj kombinaciji; za rad s prednjom (frontalnom) i bočnom travokosačicom; za vuču polunošene (16 t) ili dve vučene prikolice brzinom 40 do 50 km/h, što je dovoljno brzo i najjeftinije obavljanje lokalnog transporta u putnim i vanputnim uslovima, a u naseljima ne usporava saobraćaj.

U Evropskoj uniji traktori snage oko 140 KS predstavljaju velike traktore za posede od 100-500 ha, a srednji za velike posede -1000 i više hektara.

Prvo pitanje paora je, po pravilu: Koji je traktor najbolji? Pa, onaj koji možete kupiti, za koji imate u blizini dobar servis i brzu dopremu rezervnih delova.

Kod kupovine treba imati na umu da dobar i skup traktor treba godišnje da ostvari 1200 efektivnih sati rada. Znatno niža cena njegovog rada bi bila ako ostvari 1500 do 2800 plaćenih - oprihodovanih sati rada godišnje. Tada njegova amortizacija traje 5-8 (10) godina.

• Veliki proizvođači traktora grupisali su se u mali broj korporacija:

• Case i New Holland u korporaciji CNH, Fendt i MF - Masey Ferguson u korporaciji AGCO,

• Same, Lamborghini: Hurliman i Deutz u kor poraciji SLH

• Kompanija John Deere je samostalna

Sve korporacije proizvode kvalitetne, ali i skupe traktore, takmiče se u razvoju, što je dobro i loše: prebrzo razvijaju nove tipove i inoviraju postojeće; više menjaju dizajn nego stvarne mogućnosti; uvode dizel motor III i IV generacije za koje nemamo dobro gorivo.

Kod nas su u velikom broju zastupljeni traktori Zetor, MTZ - Belorus, LTZ, Univerzal i IMT koji ne pripadaju navedenim zapadnim korporacijama. Cene su im znatno niže, pa odgovaraju gazdinstvima koja su u prvoj fazi razvoja.

Raspoložive traktore treba koristiti sve dok se rad s njima isplati. Ne treba ici na brzo obnavljanje mašinsko-traktorskog parka, pogotovo ako se koriste nepovoljni krediti. Zbog njih može gazdinstvo da zapadne u grdne finansijske probleme.

Vlasnik jednog velikog gazdinstva u Nemačkoj, 1500 hektara obradivog zemljista, kupio je dva integralna traktora CLAAS Xerion od 250 KS, ali pored toga on još uvek, jedanaest godina posle rušenja Berlinskog zida, koristi Belarus od 90 KS koji radi u agregatu sa mikser prikolicom koja opslužuje 550 krava muzara i pripadajući podmladak.

revija "Agronomska saznanja"

Prof dr Veselin Lazić