Reklama
  • Ratarstvo

Oprezno sa zaštitom posle setve a pre nicanja

Nicanje je vrlo brzo. Zaštita posle setve a pre nicanja, tzv. „prskanje na crno“, naročito kod suncokreta može da bude kritična. Poljoprivrednici ne smeju da čekaju ni 7 dana posle setve da istretiraju zemljište. Dok jedna ekipa seje, druga već treba da se priprema za prskanje.

Neouobičajeno visoke temperature poslednjih dana od 27, 28 pa i 29°C a koje će se nastaviti i u narednim danima utiču na izuzetno brzo nicanje i klijanje posejanih useva.

2018-soja-nicanje
Foto: silviarita / Pixabay.com

O tome kako ovi uslovi utiču na klijanje i nicanje jarih useva, a pre svega suncokreta, soje i kukuruza više smo saznali od iskusnog agronoma i savetodavca u PSS Pančevo Bogdana Garalejića.

- Tamo gde još uvek ima predsetvene pripreme možemo primetiti da seljaci rade germinatorima i nekim drugim mašinama i da se radi vrlo duboko što je dublje od setvenog sloja s jedne strane, a sa druge strane podiže se velika prašina što govori ne samo da se odnosi površinski sloj zemljišta nego će se zemljište brže isušiti. Odjednom smo morali sve da posejemo. Zemljište se brže prosušilo na višim nadmorskim visinama sa oboda Delibladske peščare i na Telečkoj visoravni i na peskovitim zemljištima i tu je čudno zašto su poneki poljoprivrednici čekali sa setvom.

Garalejić ratare naročito upozorava da budu oprezni sa upotrebom herbicida u fazi posle setve a pre nicanja.

- U svakom slučaju nicanje je u periodu od 7 do 10 dana. Akumulacija temperature je izuzetna. Osnovno je da seme bude posejano u vlažno zemljište. To govori da dubina setve ne sme da bude veća od predsetvene pripreme. Mnogi proizvođači pod uticajem traktorizacije poljoprivrede i velikih mašina na velikoj dubini vrše predsetvenu pripremu. Nicanje je vrlo brzo. Zaštita posle setve a pre nicanja što zovemo „prskanje na crno“ naročito kod suncokreta može da bude kritična. Poljoprivrednici ne smeju da čekaju ni 7 dana posle setve da istretiraju zemljište. Dok jedni seju, druga ekipa već treba da se priprema za prskanje. Na parceli na kojoj se nalazim soja je u fazi kotiledonih listova, nikla je na celoj parceli, lepo se vide redovi a tako je isto i kod kukuruza. Pojedini kukuruzi već imaju tri lista. Suncokreti su u fazi nicanje, a ima onih koji su došli do prvog para listova. U kosultaciji sa iskusnim zaštitarima poljoprivrednici treba da odluče da li da tretman obave naručenim pesticidima ili da se prilagode uslovima na parceli.

Garalejić kaže da ove visoke temperature još ne utiču negativno na biljke koje klijaju i niču. Inače, prema prognozi visoke temperature nas očekuju sve do 5. maja a nakon toga bi trebalo da se spuste i budu u rasponu od 20-24°C. I na drugom kraju Vojvodine, u Bačkoj, ratari su u gotovo neprekidno na terenu. Neboša Radić, ratar i stočar, na pitanje dokle su poslovi u polju odmakli samo je kratko odgovorio.

- Usevi su nikli veoma brzo. Soju sam juče prskao drugi put. Split sistem iz dva puta po pola doze plus protiv sirka. Kukuruz koji nije zaštićen insekticidim napala pipa pa sam ga u nedelju spašavao decisom.

Đorđe Simović

Zadovoljni ste sadržajem?