Reklama
  • Voćarstvo

Perspektivna malina „Tjulamin“

U odnosu na „Vilamet“ i „Miker“, daje veći prinos i imača čvršće, atraktivne crvene plodove. Za razliku od „Mikera“ rodne gračice su čvršće i uspravnije, a zbog dužine, u zasadu je potreban poseban naslon od dvojnih redova žice. Sazreva pet do deset dana nakon „Vilameta“. Plodovi su slatki, aromatični i dobro se čuvaju.

Jednoroda sorta "Tjulamin" ("Tulameen") ima dobre izglede da se proširi u našim malinjacima. U odnosu na "Vilamet" i "Miker", daje veći prinos i imača čvršće, atraktivne crvene plodove. Sazrevaju pet do deset dana nakon "Vilameta". Slatki su, aromatični i dobro se čuvaju. Mogu da se prerađuju, zamrzavaju i koriste za desertna pakovanja.

U vreme zrenja, čak i na temperaturama preko 30 stepeni, "Tjulamin" je manje osetljiv na ožegotine od drugih sorti. Zbog nešto dužeg perioda sazrevanja, ne odgovara mu mehanizovana berba.

Samooplodna je sorta i razvija bujne izdanke. Za razliku od "Mikera" rodne gračice su čvršće i uspravnije, a zbog dužine, u zasadu je potreban poseban naslon od dvojnih redova žice.

Stručnjaci ističu da je ova sorta donekle otporna prema prenošenju virusa kržljavosti maline preko polena, ali je zaraza moguća. Selekcionisana je tako da razvija otpornost prema lisnoj vaši (Amphorophora agathonica Hottes), prenosiocu virusa mozaika maline. Međutim, duži period sazrevanja doprinosi većoj opasnosti od sive truleži. Nije osetljiva na trulež plodova nakon berbe, ali je osetljiva na sušenje izdanaka (Didymella applonata), a manje na trulež korena (Phytophora var. Rubi).

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!