Reklama
  • Održiva poljoprivreda

Potencijali srpske poljoprivrede u korišćenju biomase za proizvodnju energije

U Novom Sadu održana je konferencija na temu bioenergije u poljoprivredi, a u organizaciji EBRD i ambasade Holandije. Na skupu je predstavljena studija o stanju biogas sektora u Srbiji

U Rektoratu Univerziteta u Novom Sadu održana je konferencija na temu upotrebe biomase iz poljoprivrede za proizvodnju energije, s ciljem predstavljanja potencijala poljoprivrede, promovisanja savremenih tehnologija i inovacija iz sektora biogasa, kao i primera dobre prakse iz Holandije.

2023-biogas-postrojenje-krava.jpg (230 KB)

Učesnici konferencije složili su se da su danas, kada se suočavamo sa ekstremnim klimatskim i energetskim izazovima, potrebna efikasna i inovativna rešenja koja omogućuju prestanak upotrebe fosilnih goriva i prelazak na zelenu ekonomiju, kao i stvaranje životne sredine koja je otporna na klimatske promene. Stoga je pravi trenutak za razgovor o ekonomiji koja se zasniva na korišćenju bioenergije, preciznije biogasa.

Potencijal za generisanje i upotrebu biomase u Srbiji je veoma veliki. Međutim, Srbija sa ukupno 23 male biogasne elektrane koliko u ovom trenutku ima, tek je na početku tog puta. Da bi se ova ideja sprovela u praksi, potrebno je napraviti još mnogo pionirskih koraka, sprovesti veliki broj istraživanja i uključiti sve zainteresovane strane – od malih farmera, agregatora i partnera do države i relevantnih institucija.

Konferenciju, koju je otvorio ambasador Kraljevine Holandije u Srbiji, Nj.E. Joost Reintjes, organizovali su Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Fakultet tehničkih nauka, Evropska banka za obnovu i razvoj uz podršku WB EDIF i ambasada Kraljevine Holandije u Srbiji.

„Drago nam je što smo otvorili veoma važan dijalog na ovu temu. Otvoreno smo razgovarali o mogućnostima, ali i preprekama sa kojima se Srbija može suočiti na ovom putu i podelili smo dragocena iskustva iz Holandije, kao i načine na koje se maksimalno može iskoristiti bio-otpad i unaprediti poljoprivredni sektor uopšte“ izjavio je ambasador Joost Reintjes.

Predstavnici EBRD-a govorili su o zelenoj agendi banke i podršci koju banka nudi privrednim subjektima u Srbiji kroz savetodavne usluge i finansiranje.

Aleksandra Miladinović, menadžerka EBRD Savetodavnog programa, izjavila je: „Veoma smo zadovoljni što uz podršku Evropske unije realizujemo ovu inicijativu u saradnji sa Holandijom. Poljoprivreda, kao i mala i srednja preduzeća, su važni pokretači srpske ekonomije jedan od naših ciljeva je da im pružimo podršku da usvoje princip održivosti, unaprede poslovanje, postanu konkurentniji i doprinesu održivosti sektora i ublažavanju ekoloških problema.”

Učesnici konferencije bili su i predavači iz Holandije koji su predstavili primere dobre prakse u upotrebi bioenergije u Holandiji.

EBRD

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!