Reklama
  • Voćarstvo

Savremena rezidba jabuke

U poslednje vreme, kod nas je sve više savremenih jabučnjaka. Sadnja je sve gušća, tako da se na hektaru posadi i po 4 hiljade sadnica. Uz postavljanje potpore, sistema za navodnjavanje kap po kap i specifične zaštite - i u rezidbi ima značajnih izmena.

Rezidba je jedna od najvažnijih operacija u proizvodnji jabuke. O njenom značaju dovoljno govori stara izreka da je "jabuku bolje ne rezati nego pogrešno rezati." Predsednik Društva voćara Vojvodine prof. dr Zoran Keserović kaže da, pre rezidbe, treba proveriti rodnost pupoljaka i na osnovu analize potencijalne rodnosti odrediti jačinu rezidbe. Ukratko, ako je formirano mnogo rodnih pupoljaka rezidba je jača i obrnuto. Keserović dodaje da u savremenim zasadima, gde je uzgojni oblik supervreteno, ne bi smelo da bude grana starijih od 4 godine.

"Da se obavezno grane koje su pod oštrim uglom bez obzira da li su dvogodišnje ili trogodišnje orezuju na čep. Ostavlja se dva do ti aktivna pupoljka da bi se iz njih razvile nove grane. One se ne diraju jer se na svakon novoj grančici formira po jedan novi rodni pupoljak. Jenogodišnje grane treba skraćivati da bi bolje obrasle rodnim pupoljcima. U zavisnosti od sorte to su naborite rodne, prstaste ili vite rodne grančice," kaže Keserović.

On dodaje da voćari moraju da održe formiranje rodnih grana na celom stablu i da ne dozvole premeštanje rodnog potencijala u vrh krune.

"Ako ostavimo produžnicu pravu onda se vegetacija iz donjeg premešta u gornji deo krune. Pri tom dolazi do zasenjivanja i slabog obrazovanja pupoljaka u donjem delu krune. Znamo da je sada visina špalira oko 3,70 m i teba na celoj visini špalira održati rodne pupoljke, kako u gornjem tako i u donjem delu krune," zaključuje Keserović.

Agronom u Atus fruktumu u Maloj Remeti dipl. inž. Boris Bošnjak kaže da voćari treba redovno da posećuju stručne skupove jer na njima gotovo da uvek nešto novo nauče.

"Na predavanjima je voćarima sugerisano da ostavljaju duže patrlje, tj. čepove. Pre se zagovaralo ostavljanje kraćih čepova. Definitivno iz dužeg čepa se dobije nekoliko rodnih grana koje doprinose boljem "oblačenju" celog stabla," kaže Bošnjak.

Na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu razmišljaju da organizuju obuku zainteresovanih voćara za rezidbu. Voćari treba da budu teoriski i praktično - "potkovani."

"Rezidba je težak posao od koga može lepo da se zaradi," konstatuje doc. dr Nenad Magazin i dodaje da dobar rezač dnevno može da zaradi i 50 evra.

Od ukupne proizvodnje jabuka u Srbiji, koja je oko četvrt miliona tona, bezmalo je polovina proizvedena je u Vojvodini. U pokrajni se intenzivni jabučnjaci prostiru na skoro 20 hiljada hektara, tako da prirodni uslovi nisu ni približno iskorišćeni. A proizvodnja je, svakako, ekonomski isplativa, jer proizvodnjom jabuka može da se zaradi i do 20 puta više nego pri gajenju žitarica.

Đorđe Simović, Poljoprivreda.info

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!