Reklama
  • Organska proizvodnja

Serbia organica: Dokazane razlike između organskih i konvencionalnih proizvoda

Nakon pisanja nekoliko portala da organski proizvodi nisu zdravstveno vredniji u odnosu na konvencionalne, saopštenjem se javnosti obratila Nacionalna asocijacija Serbia organica

Da podsetimo povod za reakciju bilo je pisanje portala Blic, Novosti, Sputnik i Alo. Reč je o nedavno objavljenom hemijskom ispitivanju 11 vrsta povrća i šampinjona sa tri beogradske pijace sa zaključkom da “organski proizvodi nisu ništa bolji od običnih”.

2019-organska-trpeza.jpg (148 KB)
Ilustracija, Foto: dbreen / Pixabay.com

Kako se navodi u saopštenju ove asocijacije, objavljeni rezultati nisu dovoljni da bi se pouzdano iznosile tvrdnje i zaključci  po pitanju kvaliteta organski prozvedenog povrća na osnovu samo hemijskog ispitivanja, uzetih uzoraka čije je poreklo nepoznato, što je potvrdila i autorka ispitivanja, navodeći  da ne postoji propratna dokumentacija o poreklu ispitivanih proizvoda. Zbog toga, postoji i ozbiljna sumnja da li su bili ispitivani uzorci sertifikovanih organskih proizvoda, odnosno onih koji su proizvedeni u sistemu kontrole i sertifikacije u skladu sa standardom i propisima o organskoj proizvodnji.

Organska proizvodnja je standard prozvodnje prehrambenih i drugih proizvoda regulisan  zakonskim i podzakonskim propisima, koji uključuje određene principe, procedure i procese, i veliki broj ograničenja i zabrana. Organski proizvod je kontrolisan i sertifiikovan od strane nadležnih kontrolnih organizacija, koje su ovlašćene od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

S obzirom da je u organskoj proizvodnji zabranjena upotreba sredstava sintetičko hemijskog porekla za zaštitu bilja, jedna od  prednosti ovih prozvoda je, što prema  najvećem broju sporovedenih studija sadrže mnogostruko manji sadržaj ostataka pesticida, nitrata i drugih štetnih materija. Treba napomenuti da u ovom ispitivanju nisu ispitivane ovakve supstance, dodaje se u saopštenju.

Evropska agencija za bezbednost hrane (EFSA) je nezavisna evropska agencija koja radi procenu rizika bezbednosti hrane. Monitoring programi koji se sprovode u EU su jedni od najsveobuhvatnijih programa istraživanja hrane u svetu, koji pokrivaju više od 60.000 uzoraka hrane svake godine i analizu na skoro 800 različitih vrsta pesticida.

Autori meta-analize objavljeni 2014. godine napominju da ishrana na bazi proizvoda iz organske proizvodnje može znatno da smanji unos pesticida u organizam čoveka. Istraživanje sprovedeno u Francuskoj je pokazalo da koncentracije ostataka pesticida u mleku dojilja opadaju sa porastom upotrebe organske hrane u svakodnevnoj ishrani (25-80%). Slične rezultate je pokazalo istraživanje u vezi sa sadržajem ostataka organofosfornih pesticida u krvi i urinu dece. Uzorci krvi i urina dece cija je ishrana bazirana na hrani iz konvencionalne proizvodnje su imali u sebi šest puta veće koncentracije ostataka pesticida u odnosu na krv i urin dece čija se ishrana bazira na hrani iz organske proizvodnje

Holistički pristup organske proizvodnje

Organska proizvodnja proizvodnja ima holistički pristup proizvodnji hrane i ekosistemu uz prioritetno očuvanje i unapređenje životne sredine, odnosno svih prirodnih resursa – zemjišta, voda, vazduha, živih organizama, biološke raznolikosti,  dobrobiti životinja i zdravlja svih živih bića i upravo je i nastala kao  odgovor “zelenoj revoluciji” i jedna je od poluga  da sačuvamo i unapredimo prirodne resurse, što nikada nije bilo aktuelnije, pa i u kontekstu alarmantnih klimatskih promena.

Uz gore nevedene prednosti organske proizvodnje, treba istaći i ostale njene prednosti: zabrana upotrebe sintetčko hemijskih pesticida, sintetičkih mineralnih đubriva, genetički modifikovanih organizama, preventivna upotreba antibiotika, hormona kao i redukovana upotreba uobičajenih aditiva, konzervansa, emulgatora, i veštačkih boja, koje se koriste u prehrambenoj industriji.

Svesni smo činjenice da se i u svetu povremeno pojavljuju tekstovi sa sličnom tematikom različitih interesnih grupa, koji imaju za cilj da poljuljaju poverenje potrošača u organsku proizvodnju i organske proizvode, zaklučuje se u saopštenju Serbia organice.

Đorđe Simović

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!