Reklama
  • Voćarstvo

Srbija i Španija sarađuju na unapređenju čuvanja i pakovanja voća i povrća

Šest španskih kompanija je predstavilo svoju ponudu u oblasti mašina za pakovanje, ambalaže, očuvanja svežine i rashladne opreme, pokrivajući tako većinu procesa očuvanja voća i povrća od berbe do trpeze. Sa panela je poslata poruka da ima prostora za saradnju

Ekonomsko-trgovinsko odeljenje Ambasade Španije, u saradnji sa Španskom agencijom za izvoz i investicije (ICEX), organizovalo je seminar na temu Tehnologija pakovanja i čuvanja svežeg voća i povrća.

2023-seminar-spanija-srbija.jpg (130 KB)
Maria Pas Viljalba predstavlja tehnološki centar AINIA

Cilj seminara bio je predstavljanje tehnologija i rešenja vezanih za očuvanje svežine i kvaliteta voća i povrća nakon berbe.

Seminar je otvorio šef ekonomskog odeljenja Ambasade Španije u Beogradu, Hose Lopes Tomas de Karansa. Predstavnica španskog tehnološkog centra AINIA, gđa. Maria Pas Viljalba, predstavila je instituciju iz koje dolazi kao i njihov rad u ovoj oblasti i blisku saradnju koju kao istraživačka institucija imaju sa privatnim sektorom. 

Španija kao vodeći proizvođač voća i povrća u EU (sa 26% udela), ulaže velike napore da smanji gubitke hrane kao i otpad koji nastaje pri poljoprivrednoj proizvodnji. U tom cilju, pored donošenja pravnog okvira koji reguliše ova pitanja, Španija nastoji da što više ulaže u razvoj tehnologija koje mogu doprineti rešavanju ove problematike.

Šest španskih kompanija je u nastavku predstavilo svoju ponudu u oblasti mašina za pakovanje, ambalaže, očuvanja svežine i rashladne opreme, pokrivajući tako većinu procesa očuvanja voća i povrća od berbe do trpeze.

2023-seminar-spanija-srbija-panelisti.jpg (119 KB)

Panel: Tendencije i budućnost post harvest tehnologije u Srbiji i Španiji

Događaj je zatvoren panelom u kome su, učestvovali profesor Nenad Magazin sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, g. Miroslav Nikolić iz firme Gruža Agrar, g. Đuro Paunović iz kompanije Delhaize Srbija i gđa. Villanueva iz AINIA koji su svako iz svog ugla, dali uvid u stanje i prostor za napredak u oblasti tehnologija koje se primenjuju nakon berbe u Srbiji kao i mogućnosti za saradnju između Srbije i Španije.

Poljoprivreda.info

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!