Reklama
  • Zaštita bilja

Suzbiti malu i veliku repičinu pipu u usevu uljane repice

S obzirom na štete koje larve prouzrokuju, neophodno je sprečiti polaganje jaja, tako da se preporučuje suzbijanje imaga u najtoplijem delu dana

S obzirom na porast temperatura vazduha u proteklom periodu, a koje su bile i iznad 9 stepeni, došlo je do izlaska i registrovanja male (Ceutorhynchus pallidactylus) i velike repičine pipe (Ceutorhynchus napi) u usevu uljane repice.

2023-repicina-pipa.jpg (83 KB)
Repičina pipa

Nakon izlaska u periodu od 10 do 20 dana pipe polažu jaja u lisne drške, glavne nerve i stablo uljane repice. Piljenje larvi je 5 do 8 dana od polaganja jaja, a dužina trajanja larvenog stadijuma je 30 do 40 dana. Larve ishranom prave duge hodnike unutar stabljike što dovodi do pucanja stabla i spiralnog uvijanja, biljke zaostaju u porastu a neretko dolazi i do potpunog propadanja biljaka. S obzirom na štete koje larve prouzrokuju, neophodno je sprečiti polaganje jaja, tako da se preporučuje suzbijanje imaga u najtoplijem delu dana.

2023-ostecenja-repina-pipa.jpg (97 KB)
Oštećenja koja prouzrokuje larva repičine pipe

Preporuka kompanije KITE DOO je tretman insekticidom Lambada 0,3 l/ha uz dodatak Barrier-a 2 l/ha i Surfare-a 0,2 l/ha.

Barrier je bioprotektant, koji u sebi sadrži kalcijum i silicijum, deponuje se u sloju između epidermisa i kutikule, štiti od biotskih i abiotskih stresova. Primenom Barriera pored jačanja ćelijskog zida povećavamo i otpornost biljaka na bolesti i insekte.

Surfare je surfaktant koji smanjuje površinski napon, reguliše i stabilizuje pH vrednost između 4 i 5, smanjuje vreme prodiranja i povećava disperziju pesticida i obezbeđuje bolju pokrovnu moć pri aplikaciji.

Kombinacijom piretroida (koji imaju kontaktno i digestivno delovanje) sa Barrier-om i Surfare-om obezbeđujemo duže prisustvo fizičke barijere na površini biljke, na kojoj se insekti hrane i u koju polažu jaja, što doprinosi uspešnijoj zaštiti i smanjenju šteta.

2023-repa-zarazena-virusom.jpg (169 KB)
Biljka sa simptomima virusa žutice postrne repe

Na mnogim usevima uljane repice prisustne su biljke sa simptomima virusa žutice postrne repe (Turnip yellow virus). Ovaj virus su u jesen prošle godine prenele vaši, hraneći se na uljanoj repici pre odlaska na zimske biljke domaćine. Najizraženiji simptomi su na ranim setvama i na hibridima koji su netolerantni na ovaj virus.

Na već inficiranim parcelama se ne preporučuju nikakve mere zaštite protiv ovog virusa.

Saveti stručnjaka kompanije KITE DOO

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!