Reklama
  • Zaštita bilja

Sve što bi trebalo da znate o plamenjači vinove loze

Gotovo svakodnevne kiše u poslednjih mesec dana stavile su proizvođače grožđa u težak položaj. Često zbog prevlaženog zemljišta mehanizacijom nisu mogli u vinograde kako bi pravovremeno tretirali zasad. Za sada najviše problema imaju sa plamenjačom (lat. Plasmopara viticola). Šta znamo o ovoj bolesti?

Plamenjača vinove loze, naučno poznata kao Plasmopara viticola, ozbiljno je gljivično obolenje koje može naneti značajnu štetu vinovoj lozi. Evo nekoliko ključnih informacija o toj bolesti:

2023-plamenjaca-vinova-loza.jpg (42 KB)
Različiti simptomi plamenjače na lišću vinove loze, izvor: researchgate.net

Prouzrokovač: Plamenjaču prouzrokuje gljivica Plasmopara viticola. Ona napada lišće, lastare, grozdove i druge delove vinove loze. Gljivica se razvija u uslovima visoke vlage i umerene temperature.

Simptomi: Prvi simptomi plamenjače obično se pojavljuju na donjoj strani lišća kao sivkasto-zelene ili maslinaste mrlje. Kasnije se pojavljuju žute ili smeđe mrlje s maslinasto-zelenim ivicama na gornjoj strani lišća. Inficirano lišće može se uviti i otpasti. Plamenjača takođe može prouzrokovati smeđe mrlje na peteljkama i lastarima, kao i trulež i propadanje grozdova.

Životni ciklus: Gljivica Plasmopara viticola ima složen životni ciklus koji uključuje spore koje se razvijaju na zaraženom lišću i lastarima. Spore se šire vetrom i kišom, ulazeći u tkivo biljke i izazivajući infekciju. U povoljnim uslovima, infekcija se može brzo širiti i napadati celi vinograd.

Povoljni uslovi za infekciju: Plamenjača se najčešće razvija u uslovima visoke vlage, kiše ili rose, uz umerene temperature (oko 20-25 °C). Tokom takvih vlažnih perioda, gljivica se aktivira i širi, a infekcija se brzo proširuje u vinogradu.

Uticaj na vinovu lozu: Plamenjača može znatno smanjiti prinose vinove loze i kvalitet grožđa. Infekcija može oslabiti biljke, smanjiti fotosintezu i smanjiti razvoj lastara i grozdova. U težim slučajevima, vinova loza može izgubiti lišće i biti izložena drugim bolestima i štetočinama.

Kontrola plamenjače

Kontrola i suzbijanje plamenjače vinove loze uključuje kombinaciju preventivnih mera i primenu fungicida. Evo nekoliko ključnih koraka u upravljanju ovom bolešću:

Pravilna rezidba: Redovna rezidba vinove loze pomaže u stvaranju špalira u kom će vazduh neometano strujati. Uklonite zaražene delove biljaka tokom rezidbe i osigurajte dovoljno prostora između lastara za poboljšanu ventilaciju.

Održavanje zdrave mikroklime: Plamenjača se razvija u uslovima visoke vlage. Važno je održavati zdravu mikroklimu u vinogradu kako bi se smanjila vlaga. Održavajte pravilan raspored sadnje i razmak između vinove loze kako biste poboljšali cirkulaciju vazduha i smanjili vlažnost.

Odabir otpornih sorti: Prilikom sadnje vinove loze, odaberite sorte koje su otporne ili tolerantne na plamenjaču. Otporne sorte imaju veću verovatnoću da će se odupreti infekciji ili imati manje ozbiljne simptome bolesti.

Pravilna primena fungicida: Primena fungicida ključna je u suzbijanju plamenjače. Fungicidi se primenjuju preventivno kako bi se sprečila infekcija ili se primenjuju nakon pojave simptoma kako bi se suzbilo širenje bolesti. Važno je slediti preporuke proizvođača i stručnjaka savetodavnih službi za pravilan izbor fungicida, doziranje i raspored primene.

Nadzor i praćenje: Redovno pratite vinovu lozu kako biste otkrili rane znakove plamenjače. Ako primetite simptome bolesti, odmah poduzmite mere zaštite. Redovito nadzirite vinograd i pratite vremenske uslove koji su pogodni za razvoj plamenjače.

Sanitarne aktivnosti: Uklonite zaražene delove biljaka i otpadni materijal iz vinograda kako biste smanjili izvor zaraze. Otpadni materijal treba pravilno odložiti ili uništiti.

Edukacija i savetovanje: Konsultujte se s lokalnim stručnjacima za vinogradarstvo, poljoprivrednom službom ili agronomom kako biste dobili specifične savete za upravljanje plamenjačom u vašem području. Redovito se informišite o najnovijim metodama i praksama u borbi protiv te bolesti.

Važno je sprovoditi kontinuirano praćenje, primeniti kombinaciju mera i prilagoditi strategije suzbijanja plamenjače zavisno od uslova u vašem vinogradu i preporukama stručnjaka.

Evo nekoliko koraka koje možete slediti kako biste pravilno koristili fungicide:

Praćenje vremenskih uslova: Plamenjača se obično razvija u uslovima visoke vlage i kiše. Važno je pratiti vremenske uslove kako biste znali kada su uslovi pogodni za infekciju. Ako očekujete kišu ili visoku vlažnost, to su trenuci kada trebate razmotriti primenu fungicida.

Odabir pravog fungicida: Postoje različiti fungicidi dostupni na tržištu. Kada je u pitanju plamenjača, najbolje je koristiti specifične fungicide za borbu protiv te bolesti na vinovoj lozi. Važno je pažljivo pročitati uputstva na etiketi i odabrati fungicid koji je siguran i efikasan za upotrebu na vinovoj lozi.

Pravilna doza i raspored primene: Fungicide treba primeniti u skladu s preporukama proizvođača i lokalnih stručnjaka za vinogradarstvo. Važno je slediti preporučene doze i rasporede prskanja kako biste postigli optimalnu efikasnost. Budite sigurni da pridržavate se vremenskog intervala između aplikacija i da ne prekoračujete preporučene doze.

Pravilna primena: Fungicid treba ravnomjerno rasporediti po biljkama vinove loze. Koristite prskalicu/atomizer koja omogućava preciznu primenu i ravnomerno pokrivanje lišća i lastara. Istretirajte sve delove biljke, uključujući donje strane listova.

Rotacija fungicida: Kako bi se sprečio razvoj rezistencije na fungicide, preporučuje se sprovođenje rotacije različitih fungicida. Koristite fungicide s različitim aktivnim materijama i mehanizmima delovanja kako biste povećali njihovu efikasnost i smanjili rizik od rezistencije.

Beleženje primene: Važno je voditi evidenciju o primeni fungicida kako biste imali uvid u raspored prskanja i vrstu fungicida.

I naravno, nemojte zanemariti sve predostrožnosti zaštite prilikom tretiranja. Zaštitite sve delove tela, oči i disajne organe.

Primer preporuke za suzbijanje plamenjače vinove loze

Naglasili smo da je važno slušati preporuke stručnjaka. Evo jednog primera saveta Prognozno-izveštajne službe u zaštiti bilja sa njihovog sajta.

Ovaj izveštaj je sačinjen 8.6.2023.

Na području Srbije, vinova loza se nalazi u različitim fazama cvetanja.

Ovo je izuzetno osetljiva faza sa aspekta zaštite od prouzrokovača bolesti, pogotovo imajući u vidu uslove u kojima se odvija proizvodnja, česte padavine, visoke vrednosti relativne vlažnosti vazduha i temperature u rasponu od 13 do 26 °C što su gotovo optimalni uslovi za razvoj najznačajnijih patogena.

U neadekvatno štićenim vinogradima i tamo gde se nije mogla sprovesti pravovremena zaštita zbog obilnih padavina, uočeni su simptomi plamenjače, pepelnice i crne truleži, a u zasadima sa ekspozicijom u dolinama čak i prisustvo simptoma sive truleži na cvetnim kapicama.

Čim vremenski uslovi dozvole, preporuka je primena sledeće kombinacije fungicida:

PREPARAT AKTIVNA MATERIJA DOZA
Profiler ili fosetil-aluminijum+fluopikolid 2,25-3 kg/ha
Mikal flash ili fosetil-aluminijum+folpet 0,3-0,4%
Pergado F 45 WG ili mandipropamid+folpet 2-2,5 kg/ha
Ampexio ili mandipropamid+zoksamid 0,5 kg/ha
Orvego ili dimetomorf+ametoktradin 0,8 l/ha
Forum star ili dimetomorf+folpet 1,75-2 kg/ha
  +  
Cantus boskalid 1-1,2 kg/ha

Važno: Usled intenzivnog porasta biljne mase, u ovom momentu je veoma značajna mera prekraćivanja i vezivanja lastara kako bi aplikacija pri zaštiti zasada bila što kvalitetnija.

U vinogradarskim područjima gde je prisutna i proizvodnja uljane repice, već nekoliko godina se beleži prisustvo repičinog sjajnika na cvastima. Kao posledica ishrane ove štetočine polenom, dolazi do pojave rehuljavih grozdova.

Kako je u fazi cvetanja zabranjena primena insekticida, gde god je izvodljivo, preporučuje se postavljanje žutih posuda sa vodom i deterdžentom za masovno izlovljavanje repičinog sjajnika.

 

Poljoprivreda.info

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!