Reklama
  • Zaštita bilja

U usevu uljane repice počela ubušenja male repičine pipe

Osim pipe na parcelama prisutan je i repičin sjajnik u nediferenciranim cvetnim pupoljcima. On će u nastupajućem periodu tek da pravi štete

Obilaskom parcela uljane repice primećena su ubušenja male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus) u lisne drške donjih listova, u kojima se hrane larve.

2023-larva-male-repicine-pipe.jpg (80 KB)
Larva male repičine pipe

S obzirom na vremenske uslove period aktivnosti imaga je razvučen, a njegova brojnost prelazi kritičan prag.

2023-Ostecenje-od-legalice-na-lisnoj-drski.jpg (71 KB)
Oštećenje od legalice na lisnoj drški 

Osim pipe na parcelama je prisutan i sjajnik (Meligethes aeneus), u nediferenciranim cvetnim pupoljcima. On će tek da pravi štete u nastupajućem periodu.

2023-repicin-sjajnik.jpg (100 KB)
Imago repičinog sjajnika

Proizvođačima koji su uradili jedan tretman preporučuje se da ga ponove, čim vremenski uslovi omoguće ulazak u parcele.

S obzirom na mehanizam dejstva prisutnih insekticida (piretroida), koji imaju kontaktno i digestivno delovanje, potrebno je uz insekticid dodati Barrier 2 l/ha i Surfare 0,3 l/ha.

Barrier je bioprotektant, koji u sebi sadrži kalcijum i silicijum, deponuje se u sloju izmedju epidermisa i kutikule, štiti od biotskih i abiotskih stresova. Primenom Barriera pored jačanja ćelijskog zida povećavamo i otpornost biljaka na bolesti i insekte.

Surfare je surfaktant koji smanjuje površinski napon, reguliše i stabilizuje pH između 4 i 5, smanjuje vreme prodiranja, povećava disperziju pesticida i obezbeđuje bolju pokrovnu moć pri aplikaciji.

Stručna podrška kompanije KITE DOO

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!