Reklama
  • Zaštita bilja

Upotreba totala

Period nakon žetve strnih žita i uljane repice, idealan za “čišćenje” parcela od problematičnih višegodišnjih korova dubokog korena kao što su divlji sirak iz rizoma, pirevina, zubača, palamida itd.

Ovi korovi imaju, pored vegetativnog načina razmnožavanja rizomima, i ogromnu produkciju semena, koje se putem vetra, životinja i drugo, može razneti na velike razdaljine. Na strništima se može videti i veoma različiti spektar jednogodišnjih širokolisnih korova koji se razmnožavaju isključivo semenom poput štira, pepeljuge, ambrozije, dvornika, čička, abutilona i mnogih drugih. Njihovim uništavanjem pre donošenja semena, smanjujemo potencijal semena za sledeću vegetaciju i omogućavamo gajenim usevima nesmetani rast i razviće bez konkurencije sa korovima za vodu, vegetacionim prostorom i hranljivim materijama.

2020-totalni-herbicidi.jpg (117 KB)

Suzbijanje korova treba započeti kada su korovi u punom porastu. Višegodišnji korovi poput palamide (Cirsium arvense), pirevine (Agropirum repens) i zubače (Cynodon dactilon) su najosetljiviji u vreme cvetanja, divlji sirak (Sorghum halepense) ima najveću osetljivost na totale u fazi metličenja, dok se divlja kupina (Rubus cesius) najefikasnije suzbija kada ima formirane bobice.

Suzbijanje korova na strništu se vrši totalnim, neselektivnim translokacionim herbicidima na bazi aktivne materije glifosat. Na tržištu postoji više preparata na bazi ove aktivne materije, a koji će biti izbor pre svega zavisi od cene po jedinici površine.

Korovi usvajaju totalne herbicide preko zelenih biljnih površina i kreću se do svih delova biljke, uključujući i koren. Budući da samo usvajanje i translokacija herbicida kroz korovske biljke traju od 24-48 h, treba naglasiti da se vidljivi efekti delovanja totalnih herbicida mogu videti nakon 3-10 dana od tretmana, a sve u zavisnosti od vrste korova i vremenskih uslova u periodu od primene, kada korov na primer divljeg sirka, počinje da žuti, potom crveni i na kraju vene.

Do potpunog sušenja korova dolazi za 2 do 8 nedelja od tretmana primenom preparata na bazi aktivne materije glifosat. Da bi se postigao potpuni efekat parcelu ne bi trebalo obrađivati 4-5 nedelja nakon prskanja.

Učinak totalnih herbicida zavisiće od primenjene doze pesticida i načina primene, vrste korova, faze razvoja korova za vreme tretmana i vremenskih uslova. Najbolji učinak primene ovih herbicida je kod potrošnje vode od 100-200 l/ha, a da bi postigli tu količinu vode, neophodan je pravilan odabir dizni i određivanje potrebne brzine vožnje traktora. Pri takvom utrošku vode i manje doze herbicida na bazi glifosata će imati dobre efekte.

Za jednogodišnje širokolisne korove je dovoljno primeniti 2-4 l/ha (ambozija, i drugi jednogodišnji korovi) preparata dok za višegodišnje je potrebno 3-4 l/ha preparata za suzbijanje pirevine, 4-6 l/ha za palamidu, 6-8 l/ha za korove poput zubače, divlje kupine, poponca.

Vremenski uslovi igraju bitnu ulogu u efikasnosti primenjenih glifosata. Najbolje je tretirati korove na strništu po mirnom i toplom vremenu ali ne na temperaturama preko 25°C jer su tada stome korovskih biljaka zatvorene. Hladnije vreme usporava dejstvo totalnih herbicida.

Tretman totalnim herbicidima u značajnoj meri u potpunosti smanjuje ili značajno redukuje brojnost korova za naredni usev koji planiramo da posejemo na toj parceli u novoj proizvodnoj godini. Pri sprovođenju ove mere moramo biti svesni da ćemo uspeti da suzbijemo samo one korove koji su u vreme prskanja ponikli, a svi oni koji će nići naknadno ostaće neoštećeni.

Natalija Kurjak, Victoria logistic

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!