Reklama
  • Zaštita bilja

Zaštita useva ječma od bolesti

Usevi ječma se nalaze u fazi 1. kolenca. Pregledom biljaka registrovano je prisustvo simptoma mrežaste, sočivaste i ramulariozne pegavosti lista

2023-bolesti-jecma.jpg (192 KB)

Mrežasta pegavost (prouzrokovač Pyrenophora teres) je u različitom intezitetu prisutna svake godine u usevu ječma, prenosi se semenom i biljnim ostacima. Zbog vlažnog i hladnog vremena koje pogoduje razvoju pataogena, simptomi su prisutni na značajnom broju biljaka. Početni simptomi se javljaju u vidu zelenkastih pega, koje se povećavaju i izdužuju, postepeno dobijaju crnu boju. Unutar crnih pega se javljaju tamne linije povezane u vidu mreže, a oko pega se javlja hlorotični oreol.

Osim simptoma mrežaste pegavosti, u manjem procentu se mogu primetiti i simptomi sočivaste pegavosti lista čiji je prouzrokovač fitopatogena gljiva Rhynchosporium secalis. Sočivasta pegavost se javlja u vidu vodenastih pega koje se suše i postaju beličasto - sive boje, oivičene smeđom cik - cak ivicom.

Jedan od patogena koji se poslednjih godina javlja u usevu ječma je Ramularia collo – cygni, prouzrokovač ramulariozne pegavosti lista. Patogen se prenosi semenom, održava se i u žetvenim ostacima. Početni simptomi bolesti su sitne tamne pege na listovima, braon do crne boje, oivičene hlorotičnim oreolom, koje prate nervaturu lista. Simptomi se javljaju na svim nadzemnim biljnim delovima - listovima, stablu i klasu. Gljiva stvara toksin rubelin, koji utiče na sušenje zaraženih biljnih delova, čitavih listova i biljaka.

Na parcelama sa usevom ječma ispunjeni su ekonomski pragovi štetnosti pa se proizvođačima preporučuje da urade tretman u što kraćem roku.

Preporuka kompanije KITE DOO je:

Amistar Prime - Amistar (azoksistrobin) 0,75 l/ha + Prime (fenpropidim) 0,45 l/ha + Barrier 2 l/ha + Surfare 0,25 l/ha

Amistar Prime je sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje najznačajnijih bolesti lista i stabla pšenice i ječma. Sastoji se od dva fungicida, AMISTAR® (azoksistrobin) i PRIME® (fenpropidin).

AMISTAR® (azoksistrobin) se odlikuje lokalalno sistemičnim delovanjem, zbog čega se dobro kreće kroz lisno tkivo pa biljku štiti spolja i iznutra. Ometa životni ciklus patogena, klijanje spora i smanjuje rizik od sekundarnih infekcija.

PRIME® (fenpropidin) je sistemični fungicid koji brzo prodire u biljku čak i na nižim temperaturama.

Barrier je bioprotektant, koji u sebi sadrži kalcijum i silicijum, deponuje se u sloju izmedju epidermisa i kutikule, štiti od biotskih i abiotskih stresova. Primenom Barriera pored jačanja ćelijskog zida povećavamo i otpornost biljaka na bolesti i insekte.

Surfare je surfaktant koji smanjuje površinski napon, reguliše i stabilizuje pH između 4 i 5, smanjuje vreme prodiranja, povećava disperziju pesticida i obezbeđuje bolju pokrovnu moć pri aplikaciji.

Dr Dragica Janković
Dipl. Inž. Bojana Karaklajić

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!