Reklama
  • Zaštita bilja

Zaštitite uljanu repicu od sjajnika

U potrazi za polenom, kojim se hrani, imago izgriza cvetne pupoljke i oštećuje ih. Oštećeni pupoljci se ne otvaraju, suše se i otpadaju, što dovodi do gubitka prinosa i većeg od 50%

Uljana repica se nalazi u različitim fazama rasta, od faze u kojoj su cvetni pupoljci još zatvoreni lišćem (BBCH 50), do faze kada su cvetni pupoljci slobodni, na nivou najmladjeg lišća (BBCH 52).

2023-repicin-sjajnik.jpg (123 KB)

U usevima je prisutan repičin sjajnik (Meligethes aeneus), koji predstavlja jednu od najznačajnijih štetočina u proizvodnji uljane repice. Ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu imaga, koji se intezivno pojavljuje kada je temperatura vazduha više od 15 stepeni.

U potrazi za polenom, kojim se hrani, imago izgriza cvetne pupoljke i oštećuje ih. Oštećeni pupoljci se ne otvaraju, suše se i otpadaju, što dovodi do gubitka prinosa i većeg od 50%. Kada se cvetovi otvore, prestaju štete, jer se tada imago hrani polenom.

Obilaskom parcela  utvrđeno je da je ispunjen ekonomski prag, 1 imago/cvetnom pupoljku. Kako se u narednih nekoliko dana najavljuju temperature više od 20°C, neophodno je tretiranje tokom najtoplijeg dela dana.

Preporuka kompanije KITE DOO je da se primeni Evure 0,3l/ha + Barrier 2l/ha + Surfare 0,25 l/ha.

Evure (tau-fluvalinat) je insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem. Karakteriše ga dobra otpornost na ispiranje i stabilan je pri izloženosti svetlosti i toploti. Nije opasan i otrovan za pčele, koje su prisutne prilikom primene preparata.

Barrier je bioprotektant, koji u sebi sadrži kalcijum i silicijum, deponuje se u sloju izmedđu epidermisa i kutikule, štiti od biotskih i abiotskih stresova. Primenom Barriera pored jačanja ćelijskog zida povećavamo i otpornost biljaka na bolesti i insekte.

Surfare je surfaktant koji smanjuje površinski napon, reguliše i stabilizuje pH između 4 I 5, smanjuje vreme prodiranja, povećava disperziju pesticida i obezbeđuje bolju pokrovnu moć pri aplikaciji.

Dr Dragica Janković
Dipl. inž. Bojana Karaklajić

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!