Reklama
  • Voćarstvo

Zbog niske otkupne cene voćari na jugu Italije krče zasade trešnje

Predhodnih godina imali smo prilike da gledamo nemile scene krčenja zasada višanja iz južne Srbije. Taj scenario sa juga opet je aktuelan. Ovoga puta sa juga Italije, a u pitanju su trešnje

Berba trešanja završena je u Apulji na jugu Italije. Gnev proizvođača nakon sezone niskih cena i svakodnevnih protesta nije umanjen.

2021-tresnja-drvo.jpg (136 KB)
Foto: Couleur / Piyabay.com

"Prema onome što smo izračunali, ove godine nema dobiti ako se uzmu u obzir svi troškovi proizvodnje. Zbog toga sam odlučio da iskrčim prva 2 hektara trešnja nekih ranih i kasnih sorti (ferrovia, giorgia, burlat i grej star)", kaže Leonardo De Leo, preduzetnik sa sedištem u mestu Sanmikele di Bari. On poseduje 10 hektara pod trešnjama.

"Kada shvatite koliko su mali prihodi, ubedite sebe da je najbolje da ograničite svoj trud i razočaranje. Bolje je mirnije živeti, sa manje hektara kojima porodica može da upravlja, nego da tražite radnu snagu i da se zadužujete zbog različitih troškova koje ćete snositi i pre nego što budete mogli da uberete jednu jedinu trešnju. Krčenje je poslednje što uzgajivači žele da urade, ali ponuđene cene protekle sezone navele su mnoge proizvođače da to urade. Sakupili smo mnogo tona, ali zaradili samo za kikiriki “.

"Gotovo 90% iskrčenog drveća presađeno je pre 7 godina. Ono je bilo u punoj rodnosti. Zemljište će ostati neobrađeno, ili ću možda gajiti žitarice kako bih mogao imati koristi od novca iz EU fondova zajedničke poljoprivredne politike. Ovo nam neće pomoći da rastemo kao preduzetnici. Svestan sam toga, ali sam svestan i činjenice da je ovo jedini način da opstanemo," kaže Leonardo De Leo.

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!