Reklama
  • Obnovljiva goriva

Zelena energija u poljoprivredi – šta nam je činiti?

Fokus konferencije “SEE ENERGY- Connnect & Supply II” bio je na korišćenju stajnjaka, ulozima i koristima koje bi mogli imati, posebno, mali i srednji poljoprivredni proizvodjači, ali i država s obzirom na novi EU Zeleni dogovor

Uz prisustvo domaćih i stranih učesnika, predstavnika različitih nivoa vlasti, stručnjaka iz oblasti energetike, proizvođača, privrednika i korisnika biomase, u Novom Sadu se 1. i 2. oktobra diskutovalo o zakonskim okvirima, projektima zelene energije, primerima dobre prakse u našoj zemlji i Evropi. Bilo je reči i o potencijalima i mogućnostima veće primene biomase i drugih obnovljivih izvora energije, a sve to na Međunarodnoj investicionoj konferenciji “SEE ENERGY- Connnect & Supply II”.

2020-seeenergy-conf.jpg (154 KB)
Konferencija “SEE ENERGY- Connnect & Supply II”

S obzirom na COVID-19 situaciju i ograničen broj prisutnih, organizator je omogućio i online praćenje konferencije putem ZOOM aplikacije, ali i SERBIO YouTube kanala. Svi zainteresovani koji su propustili prezentacije i diskusije, naknadno mogu pogledati na YouTube kanalu.

Prvog dana konferencije, učesnike su pozdravili državni sekretar Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Velimir Stanojević, rukovodilac GIZ DKTI programa, Milica Vukadinović i predsednica Nacionalne asocijacije za biomasu “SERBIO”, Nataša Rubežić.

U uvodnom delu konferencije posvećenom razvoju tržišta, Stanojević je napomenuo je da moramo voditi računa o pošumljavanju i da naša država poslednjih godina radi puno na davanju podrške i konkretnih podsticaja za sve zainteresovane koji žele da investiraju u OIE investicione projekte.

GIZ DKTI, partner u organizaciji dvodnevnog događaja u izjavi Milice Vukadinović, naglasio je prednost korišćenja biomase, posebno u obliku biogasnog postrojenja na farmama, pogotovo u Vojvodini. Takođe, u sklopu programa konferencije, GIZ DKTI vodio je panel diskusiju pod nazivom „ENERGIJA PRINOSA“. Učesnici u panelu približili su odgovore na pitanje koje su mogućnosti i koristi, ali i realni potencijali i problemi za korišćenje OIE i proizvodnju biogasa.

Fokus je bio na korišćenju stajnjaka, ulozima i koristima koje bi mogli imati, posebno, mali i srednji poljoprivredni proizvodjači, ali i država s obzirom na novi EU Zeleni dogovor.

Diskusiji su prisustvovali rukovodilac Grupe za obnovljive izvore energije, Ministarstva zaštite životne sredine Slobodan Cvetković, prof. dr Dragana Stojiljković sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu kao i predsednik Zadružnog saveza Vojvodine, Radislav Jovanov.

Kompletan intervju sa navedenim učesnicima možete pogledati na RTV YouTube kanalu.

Generalni sponzor konferencije, “Energotehnika Južna Bačka“ kroz prezentacije tokom oba dana predstavili su svoje projekte u oblasti vetroenergije (vetropark „Kovačica“), solarne energije (fotonaponska elektrana u naselju Sajan), kogeneracija („Kikinda gornje“), projekte u geotermalnoj energiji i druge.

Nakon uvodnih izlaganja i diskusije posvećene razvoju tržišta biomase, učesnici su u poslepodnevnoj sesiji konferencije razgovarali o finansiranju investicionih projekata. Analizu i dostupne kreditne linije i podsticaje predstavila je ERSTE banka, kao i Razvojni i Garancijski fond AP Vojvodine.

Prisutni su imali priliku da se upoznaju sa tehnologijama, uslugama i primerima dobre prakse austrijskih kompanija poput „INNIO JENBACHER GmbH&Co OG“, „Biogest Energie-und Wassertechnik GmbH“, mađarske kompanije „Arundo BioEnergie LLC“, kao i domaćih uspešnih kompanija poput „NS Seme energy“, „CEEFOR doo“ i „Energy Net doo“.

U sklopu konferencije, održani su paralelno i B2B poslovni sastanci kojima je između ostalih prisustvovala i austrijska kompanija „Urbas Maschinenfabrik Ges.m.b.H.”, kao i kompanije iz Republike Češke poput “RPS Ostrava a.s.”, “EKOL spol. s r.o.”, “DAMGAARD Consulting s.r.o.” i “RCCT s.r.o.”.

Prisustvo međunarodnih kompanija pokazuje već dobro poznatu činjenicu da je tržište Republike Srbije u obnovljim izvorima energije ogromno, ali i nedovoljno iskorišćeno.

Drugi dan konferencije posvećen solarnoj energiji, privukao je mnogobrojne učesnike zainteresovane za investicioni potencijal, zakonodavne okvire, tehnička rešenja i institucionalnu podršku u investicionim projektima u ovoj oblasti.

Aktuelnu temu pred svaku grejnu sezonu, Energetska efikasnost u toplanama Srbije, predstavili su direktor Poslovnog udruženja toplana Srbije, Dejan Stojanović, dr Milica Vukadinović iz Instituta za nuklearne nauke “Vinča”, kao i Petar Vasiljević, stručnjak u oblasti primene biomase u sistemima daljinskog grejanja.

Predsednica Nacionalne asocijacije za biomasu “SERBIO”, Nataša Rubežić predstavila je osnovne pokretače javne politike u korist obnovljivih izvora energije, prednosti korišćenja biomase, kao i njene potencijale prvenstveno u Vojvodini.

Učesnici konferencije složni su u oceni da je potrebno permanentno raditi na energetskoj tranziciji ka samoodrživosti, razvoju tržišta obnovljivih izvora energije i njihovoj većoj upotrebi, a sve u cilju ostvarivanja energetske sigurnosti i nezavisnosti i obezbeđivanja zdravije životne sredine.

S obzirom da su ciljevi “SERBIO” asocijacije, između ostalog i predstavljanje i aktivno promovisanje razvoja tržišta i povoljnog poslovnog okruženja za održivi bioenergetski sektor u Srbiji kao i povećanje informisanosti javnosti o mogućnostima upotrebe biomase, organizator je najavio usko specijalizovane radionice i konferencije u narednoj godini koja nas očekuje. Nacionalna asocijacija za biomasu blagovremeno će obavestiti zainteresovane putem svojih medija kanala.

Investicionu konferenciju “SEE ENERGY- Connnect & Supply II”, uspešno su organizovali Nacionalna asocijacija za biomasu “SERBIO” i nemačke organizacije i nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ DKTI kao i AMBERO Consulting.

Jelena Bunčić

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!