Reklama
  • Ratarstvo

Primena precizne poljoprivrede u proizvodnji suncokreta

Osim primene mineralnih đubriva mape koje su napravljene pri analizi zemljišta mogu se koristiti pri setvi suncokreta i primeni pesticida. Dinamičko određivanje broja biljaka uz pomoć mapa plodnosti zemljišta i potencijala različitih delova parcele, omogućava ostvarenje maksimalnih prinosa. Mapa korova omogućavaju racionalniju primenu herbicida

Prva agrotehnička mera koju treba obaviti u procesu proizvodnje suncokreta svakako je uzimanje uzoraka zemljišta kako bi se odredila optimalna količina i formulacija mineralnih hraniva.

2018-suncokret

Sistem uzimanja uzoraka zemljišta koji primenjuje Stručna služba Victoria Logistic zasniva se na upotrebi GPS tehnologije u procesu snimanja granica parcela, podeli velikih obradivih površina na manje segmente na veličine 5-10 ha, snimanje pozicije svakog pojedinačnog uboda. Snimanjem granica parcela, pored olakšane orijentacije u prostoru pri uzorkovanju zemljišta, brzo i efikasno saznajemo stvarnu površinu (često se stvarna površine ne slaže sa površinom po papirima) čime se povećava efikasnost potrošnje repromaterijala i preciznije određivanje radnih učinaka. Snimanjem pozicije svakog pojedinačnog uboda nakon četiri godine moguće je vratiti se na iste pozicije i ponoviti uzorkovanje. Na ovaj način precizno možemo pratiti promene koje se dešavaju u zemljištu i prilagoditi količine mineralnih đubriva.

Savremeniji sistemi uzorkovanja zemljišta podrazumevaju pribavljanje i upoređivanje različitih podatka kao što su podaci o visini prinosa prikupljeni uz pomoć kombajna, podaci nastali snimanjem parcela uz pomoć bespilotnih letelica, pedološke karte, snimanje parcele uz pomoć senzora, određivanja nadmorske visine svakog dela parcele, kako bi se napravila što bolja i preciznija mapa uzimanja uzoraka zemljišta.

Poželjno je da se mape formiraju na osnovu što većeg broja pribavljenih podataka. Ovakav sistem uzorkovanja ima smisla samo ukoliko je prema formiranim mapama moguće primeniti mineralna đubriva uz adekvatne rasipače. Oni moraju imati mogućnost automatske kontrole otvora dozatora i broja obrtaja diska/diskova na osnovu mape đubrenja (na osnovu analize zemljišta, planiranog prinosa suncokreta) i svoje pozicije na parceli.

Opravdanost primene mineralnih đubriva na osnovu analize zemljišta u proizvodnji suncokreta je višestruko potvrđena. Osim primene mineralnih đubriva mape koje su napravljene pri analizi zemljišta mogu se koristiti i za izvođenje svih drugih agrotehničkih mera, posebno kod setve suncokreta i primene pesticida. Dinamičko određivanje broja biljaka shodno mapama plodnosti zemljišta i potencijalu različitih delova parcele, omogućava ostvarenje maksimalnih prinosa. Primena herbicida u proizvodnji suncokreta, može biti daleko isplativija, ukoliko se na različitim delovima parcele uz pomoć mapa korova, shodno populaciji i vrsti korova, vrši njihova aplikacija.

Uvođenjem ovakvih sistema u proizvodnji suncokreta moguće je ostvariti ogromne uštede i povećati efikasnost u procesu proizvodnje.

Primenom GPS tehnologije koja nam omogućava smanjivanje zone preklapanja prohoda na 2 cm moguće je ostvariti uštede u repromaterijalu i do 20-25% u zavisnosti od agrotehničke mere. Kod primene mineralnih đubriva i pesticida ove uštede su najveće, a ovakvi uređaji isključuju potrebu za markirantima.

Prilikom uvođenja novih tehničko-tehnoških rešenja u cilju povećanje produktivnosti, nikako ne sme biti ugrožena plodnost zemljišta. Kako bi bili sigurni da se ovako nešto neće desiti, potrebno je pre uvođenja novih rešenja u široku praksu izvršiti odgovarajuća ispitivanja u datim agroekološkim uslovima posebno ukoliko se radi o novim sistemima obrade zemljišta.

Za našu zemlju

Zadovoljni ste sadržajem?