Reklama
  • Mehanizacija/oprema

Prodaja polovne poljoprivredne mehanizacije na Internetu

Kako u EU, tako u Severnoj Americi postoji veći broj kvalitetnih sajtova u čijoj ponudi se nalazi polovna poljoprivredna mehanizacija. Ovom prilikom ćemo izdvojiti samo najznačajnije, koji su kvalitetno osmišljeni i u čiju koncepciju, implementaciju i promociju su uložena velika sredstva.

Pri nabavci poljoprivredne mehanizacije javljaju se specifični izazovi. Kada je reč o novoj opremi i mehanizaciji tu je pre svega reč o visokim cenama, nepovoljnim uslovima kreditiranja i lizingu. Mnogi poljoprivrednici se odlučuju na nabavku polovne mehanizacije. Tu pre svega treba voditi računa o stepenu amortizacije, adektvatnoj tehničkoj podršci u vidu dokumentacije, servisa i rezervnih delova i sl.

Postoji veliki broja Internet sajtova sa ponudama polovne mehanizacije. Na najvećem (najboljem?) svetskom pretraživaču Guglu (www.google.com) trenutno je indeksirano 8,168,684,336 Internet stranica. Kada potražimo polovnu poljoprivrednu mehanizaciju (used farm machinery) dobijamo oкo 1,430,000 rezultata pretrage.

Na sajtu Traktorpool ((www3.traktorpool.de/index.php) trenutno se u ponudi se nalaze 25873 mašine. Od toga dnevno uvećanje je u proseku za 500 oglasa. Prema podacima sa sajta mesečno imaju 300.000 poseta, a 50.000 ljude je prijavljeno na e-mail listu. Sajt je urađen na 7 jezika i to: Nemačkom, Engleskom, Holandskom, Poljskom, Ruskom, Španskom i Francuskom. Da bi ste dali svoju ponudu potrebno je da uplatite 7,5 eura. Posebni uslovi su dati za dilere koji u ponudi imaju veći broj mašina. Pošto pri postavci oglasa ili tražnji treba dati veliki broj podataka i rezultati pretrage su vrlo precizni. Čak šta više ako se kojim slučajem željena mašina ne nalazi u ponudi Vašom jednostavnom registracijom vlasnici sajta se obavezuju da će vas obavestiti kada adekvatnu ponudu dobiju. Takođe postoji i časopis Traktorpool.

Kako u EU, tako u Severnoj Americi postoji veći broj kvalitetnih sajtova ovog tipa. Ovom prilikom ćemo izdvojiti samo najznačajnije, koji su kvalitetno osmišljeni i u čiju koncepciju, implementaciju i promociju su uložena velika sredstva. Naš izbor: The AgDealer, Canada (www.agdealer.com); Iron-Search, USA (www.ironsearch.com); AgriOnline, France (www.agrionlineoccasions.com); Europatrac, UK ( www.europatrac.com ); Interfarm, Netherlands (www.interfarm.net) i Mascus, Finland (www.mascus.com).

Kupovina putem Interneta nosi sa sobom i određene rizike, međutim ovaj medij pre svega treba upotrebiti radi dobijanja najšire moguće informacije. Ponuda na engleskom jeziku je daleko bogatija i sadržajnija, pa za dobre poznavaoce istog ovo neće predstavljati veći problem. Istini za volju, i na našem jeziku i na ex-yu prostorima počeli su se stidljivo pojavljivati sajtovi ovog tipa. Osnovna karakteristika istih je da se radi o skromnim pionirskim pokušajima, uglavnom bez mašina za pretragu sadržaja sa beznačajnim ulaganjem u promociju, i na kraju sa ograničenim brojem ponuda. Za ovaj put ćemo izdvojiti www.agromarket.coop, www.poljoberza.net i www.agro-glas.com.

Đorđe Simović